ARBO en vrijwilligerswerk in de natuur

Werk altijd veilig

ARBO richtlijnen

Ook als vrijwilliger in natuur- en landschapsbeheer of als inventariserende vrijwilliger heeft u te maken met Arborichtlijnen. Vaak bent u zelfs als vrijwilligersgroep verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R,I&E) te maken. Op welke manier heeft u met Arborichtlijnen te maken? Dat hangt helemaal af van het groepsverband waarin u werkt.

Groepsvorm bepaalt ARBO verplichting

Klik op de drie onderstaande keuzemogelijkheden. U ziet dan vervolgens op welke wijze u met Arbo verplichtingen u te maken hebt. Ook vindt u daar links naar ARBOcatalogussen en formats van ARBOplannen en een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Net als een invul-werkvoorbereidingsformulier mocht u als vrijwilligersgroep speciale werkdagen organiseren, bijvoorbeeld met maatschappelijke stagelopers of met veel mensen van buitenaf.

Uw vrijwilligersgroep wordt bij de werkzaamheden aangestuurd en begeleid door een medewerker van de...
Samenwerkende vrijwilligersgroepen in het landschap werken in een samenwerkingsverband met de...
Volledig zelfstandig werkende vrijwilligersgroepen in natuur en landschap dragen zelf de volledige...