Samen maken we Noord-Holland mooier!

Doelstelling

Landschap Noord-Holland stelt zich als specifiek Noord-Hollandse organisatie ten doel met, door en voor de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en daarmee samenhangende cultuurhistorie in de hele provincie te behouden en verder te ontwikkelen vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor het welzijn van mensen en natuur.

Onze missie: Samen maken we Noord-Holland mooier!

Samen met anderen maken we Noord-Holland mooier door natuur en landschap te ontwikkelen en te beheren.

Onze visie

Van de immer bewegende Wadden tot het door mensen handen gemaakte polderland. En van ruige duinen tot de historische buitenplaatsen en boerenerven. Noord-Holland heeft het allemaal. En ook nog eens op steenworp afstand van metropool Amsterdam. Dat is iets om trots op te zijn, en om te koesteren. En daarom wil Landschap Noord-Holland ervoor zorgen dat mens en natuur ook in de toekomst zich thuis voelen in dit veelkleurige landschap en ervan kunnen genieten. Dat is hard nodig, want de natuur staat hier flink onder druk en de verscheidenheid aan planten- en diersoorten holt al decennialang achteruit.

Landschap Noord-Holland geeft deze natuur een stem. Met passie voor het landschap en oog voor zakelijkheid zetten we ons in voor een toekomstbestendige natuur die zichzelf kan blijven vernieuwen. Die de klimaatverandering kan doorstaan en de groeiende groep bezoekers rust kan blijven bieden in het drukke bestaan. Dat doen we samen met vrijwilligers, bewoners, partners, overheden en bedrijven. Op basis van 80 jaar kennis en ervaring in ecologisch beheer én met het netwerk in de streek dat we in al die jaren hebben opgebouwd.

Onze kernwaarden

De karaktertrekken die ons Landschap Noord-Holland maken en waarvoor wij staan zijn:

 1. Passievol  

 2. Toegankelijk 

 3. Vernieuwend

 4. Samenwerkend 

 5. Ondernemend

Onze ambities

We hebben 7 ambities uitgesproken om onze doelen te realiseren:

 1. Oppervlakte natuur vergroten
 2. Groei van de biodiversiteit
 3. Kwaliteit openbaar groen vergroten
 4. Landschap klimaatbestendig maken
 5. Toekomst geven aan cultuurhistorisch erfgoed
 6. Met mensen werken in het groen
 7. Ontspanning bieden in een natuurlijke omgeving

Bekijk hier onze Meerjarenvisie met voorbeelden van de 7 ambities