Zeerijdtsdijkje

Het Zeerijdstdijkje maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat en is een bijzonder natuurgebied aan de binnenduinrand bij Bakkum. Op veel plekken in Nederland is een natuurlijke overgang tusen duinen en polders  verloren gegaan, maar in het Zeerijdtsdijkje kunt u een unieke wandeling maken door een landschap dat bijna nergens anders meer bestaat. Van hoog naar laag. Van ruig duin met struiken en bomen naar weitjes vol dotters en echte koekoeksbloemen. Je begint bij het Parkeerterrein aan de Noorderstraat bij de Herenweg en je komt uit op de Bleumerweg. Een aantal wandelpaden zijn in het broedseizoen afgesloten.


Foto: Henk van Bruggen.

Helder water in duinbeken

Het Zeerijdtsdijkje is een belangrijk onderdeel van de Schoonwatervallei, gelegen tussen het Noordhollands Duinreservaat en het Alkmaardermeer. Hier wordt schoon water uit de duinen opgevangen en via beken afgevoerd naar de polder, tot aan de rijksweg A9 toe. In de winter staan de lage delen van het gebied half onder water. In de zomer droogt het langzaam op en groeit er een grote diversiteit aan planten. De duinrel die van oudsher door het gebied stroomde, is met behulp van een aquaduct hersteld. Het heldere water is name voor amfibieën een aanwinst. De sloten en plasjes vormen voor menige gewone pad of rugstreeppad een prima plek om hun eieren te leggen. Ook diverse in het duingebied levende insecten hebben het Zeerijdtsdijkje ontdekt.


Pijlkruid. Foto: Henk van Bruggen.

Wilde planten op schrale grond

Tot 1990 was het Zeerijdtsdijkje een intensief gebruikt landbouwgebied met maïsakkers en droge, zwaar bemeste weilanden. Door diverse aankopen en beheermaatregelen is het langzaam maar zeker omgevormd tot schraal grasland met natte en drogere delen, waar planten als dotterbloem, koekoeksbloem en rietorchis welig kunnen tieren. De bemeste bovenlaag van de percelen is op veel plekken tot 50 cm diep afgegraven. Daardoor is er weer een voedselarme ondergrond, waarop de ‘schrale’ planten die in het gebied thuishoren kunnen gaan groeien. Het aantal wilde planten is sindsdien explosief toegenomen.


Kattenstaart. Foto: Henk van Bruggen.

  Ligging: Tussen Bakkum en Bakkum-Noord.
    Het gebied is tussen 1 juli en 1 maart toegankelijk voor wandelaars op wegen en paden.
  Parkeren: Jan Miessenlaantje in Bakkum-Noord. U kunt ook starten op het parkeerterrein van de duiningang Noorderstraat bij de Heerenweg te Bakkum.
   Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Mindervaliden: Er zijn in dit gebied geen verharde (wandel)paden die geschikt zijn voor rolstoelen. Er zijn daarnaast hekken en een steile helling die de doorgang met een rolstoel belemmeren.
   Honden: Aan de lijn.
   Meer informatie: bel 088-0064455

Foto rechtsboven: Henk van Bruggen.

Routes

Ommetjes van 3 tot 5 km langs een verrassend binnenduin landdschap.