Zandpolder en Nollenland van Abbestede

Bij het gehucht Abbestede ligt zomaar een stuk leuk golvend duinland tussen de akkers. Het zijn nollen, oude duinen die vroeger overal lagen in de kop van Noord-Holland. Het ziet er allemaal lekker wild uit. Er is bijzondere duinflora te zien. Tijdens een korte wandeling erlangs kunt u dit nollenland overzien. Vanuit de uitkijktoren heeft u helemaal een mooi overzicht. 

Verlaten akker omgetoverd tot vogelparadijs

Een aantal jaar geleden konden we dit nollenland uitbreiden met een braakliggende akker. Door ondiepe plassen te graven kreeg het landschap iets terug van vroeger toen hier ook geulen liepen. Nu is het een uitstekend vogelgebied. Er broeden allerlei soorten weidevogels. Ook zijn er veel eenden en ganzen te vinden. En in de trektijd kunnen hier allerlei interessante vogelsoorten landen zoals steenloper en bontbekplevier. 


Bontbekplevier. Foto: Wil Doorn-Mijne.

Zandpolder

Het gebied tussen de duinen en de Nollan van Abbestede kopen we op zodra er een gelegenheid zich voordoet. Het gebied is namelijk aangeween als Ecologische Hoofdstructuur of NNN. Inmiddels hebben we drie delen gekocht en ingericht, een vierde deel is gekocht maar nog niet ingericht. Via de halfverharde wegen door het gebied heb je een schitterend zicht op deze gebieden die vaak vol zitten met allerlei soorten vogels. Eenden, ganzen, steltlopers, sterns en meeuwen in allerlei soorten zijn hier te zien.

  Ligging: Tussen Callanstoog en Groote Keeten
  Vrij toegankelijk op de (on)verharde wegen.
 

Mindervaliden: Er zijn in het gebied brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen en er zijn ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden. Er zijn alleen in de Nollen hekken/fietssluizen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren.

 

Parkeren: Abbestederweg, Callantsoog.

 

Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl

  Honden: Aan de lijn.
  Uitkijktoren ‘de Vinkentoren’
  Inrichting Zandpolder