Twiskerandgebied

Het Twiskerandgebied behoorde vroeger tot het Twiske, een open veenweidegebied vergelijkbaar met het Ilperveld nu. Karakteristiek is het door ontginning ontstane patroon van kleine en grote eilandjes, smalle slootjes en door verlanding dichtgegroeide petgaten.

De belangrijkste natuurwaarden worden gevormd door weidevogels en de aanwezigheid van veenmosrietland met bijzondere plantensoorten zoals rietorchis, ronde zonnedauw, gevleugeld hertshooi en koningsvaren. Het vormt één van de leefgebieden van de internationaal zeldzame noordse woelmuis.

 

  Ligging: Verspreid liggende eilandjes rond Recreatiegebied Het Twiske. Ten westen van Landsmeer en Den Ilp, ten noorden, noordoosten en zuidoosten van Oostzaan.
  Niet toegankelijk, het gebied is goed te overzien vanaf het water.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied geen brede (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen. Dit gebied is alleen per boot te verkennen.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
 

Foto A. Schreuder