't Laeg

Weidevogelparadijs in Westfriesland

Wie op zoek gaat naar weidevogels in het Westfriese boerenland, kan maar het best meteen naar 't Laeg bij Sijbekarspel gaan. Het is een zestig hectare groot weilandengebied, dat bij verkavelingen de bestemming natuur heeft gekregen. Onze boswachter heeft er samen met een boer een weidevogelparadijs van gemaakt. De pachter mag er niet eerder maaien dan half juni. Pas dan zijn weidevogelkuikens vliegvlug.

Foto: Koos Leek.

Elk jaar kleurrijker

Aan de rand van het gebied is een windmolentje geplaatst dat in de winter en het voorjaar het waterpeil in de sloten opvoert. Het land staat dan voor een deel plas-dras. Daar komen in de trektijd goudplevieren en kieviten op af. In het voorjaar is dat aantrekkelijk voor grutto's en tureluurs. Het werkt als een magneet op weidevogels uit de hele buurt, want in het broedseizoen is het hier druk. Zelfs zomertalingen komen er hun jongen groot brengen. Zoiets heet officieel weidevogelbeheer, maar er gebeurt veel meer dan dat. Elke lente wordt 't Laeg kleurrijker en kleurrijker. Bij het traditioneel houten damhek kunt u dit alles, zeker met een verrekijker, op uw gemak bekijken. 

Zomertaling. Foto: Jan Stolk.

  Ligging: In de buurt van Sijbekarspel
  Parkeren: Op de openbare weg
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Mindervaliden: Vanaf de openbare weg is het gebied goed te overzien.
  Honden: Zijn toegestaan op de openbare weg
  Vanaf de Gouwe

Foto rechtsboven: Koos Leek.

Routes

Een prachtige route door het noorden van Westfriesland. In de vierhoek Hoogwoud...
35 kilometer dwars door Westfriesland.