Suyderbraeck

Genieten van een kleine oase

Een wel heel bijzonder natuurgebiedje is de Suyderbraeck in Scharwoude. Bijzonder omdat het tot stand is gekomen door een particulier initiatief. Omwonenden staken de koppen bij elkaar en kochten samen een weiland van veertien, vijftien hectare om het daar de weidevogels naar de zin te maken. Een van de deelnemers is Landschap Noord-Holland. Stichting De Tafeleend voert het beheer in het gebied uit.

Een waterrijk landschap

Dat weidevogelreservaat werd echter geen succes. Er staan te veel bomen in de omgeving. Daar houden weidevogels niet van, omdat er rovers in kunnen huizen, die het voorzien hebben op eieren of kuikens. Daarom werd van de Suyderbraeck een waterrijk land gemaakt.


Kleine karekiet. Foto: Joke Huijser-Spekken.

De oude braak, de poel die overbleef na een dijkdoorbraak, werd weer uitgegraven. Dat is nu een plas met een vogeleilandje. En de sloten kregen brede oevers met veel riet. Daar broeden nu rietzanger, snor, blauwborst en kleine karekiet. Geregeld komen er lepelaars langs om er te lepelen naar stekelbaarsjes. Vlinders, bijen, vleermuizen en kleine zoogdieren, koeien en schapen. Allemaal genieten ze van de Suyderbraeck.


Valeriaan. Foto: Henk van Bruggen.

Wandelen rond de Suyderbraeck

Iedereen mag er rondom wandelen en genieten van deze veenweideoase. Je kunt erin bij de Stationsstraat, waar een informatiebord staat, en via een geregeld gemaaid graspad doorlopen tot aan de Zesstedenweg. Dit pad is ook opgenomen als wandelroute van het wandelnetwerk Noord-Holland. Tussen de punten 94 en 95.


Wandelroute in de Suyderbraeck.

  Ligging: Bij Scharwoude.
  Toegang: Het terrein is toegankelijk op wegen en paden.
  Excursies: Zie de website van Stichting de Tafeleend.
  Mindervaliden: Het graspad in de Suyderbraeck is slecht begaanbaar met een rolstoel.
  Parkeren: Langs de Stationsstraat.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Zijn niet toegestaan op het graspad.

 

 

Routes

Een prachtige route door het noorden van Westfriesland. In de vierhoek Hoogwoud...
35 kilometer dwars door Westfriesland.