Rustenburger molens

Landschap Noord-Holland heeft zich omstreeks 2010 intensief bezig gehouden met het landschap bij de drie molens bij Rustenburg. De molens zijn oorspronkelijk geplaatst om het boezemwater uit de drooggemaakte Heerhugowaard naar de Schermer te malen. Na minstens een eeuw in onbruik te zijn geraakt was de omgeving van de molens overwoekerd geraakt met ruigte en wilgen.  Op ons advies en onder onze begeleiding is het oorspronkelijke landschap weer in ere hersteld en staan de molens weer in een open omgeving.

In de buurt van de molens liggen bij het dorp Rustenburg een paar stukjes grasland die eigendom zijn van Landschap Noord-Holland. Door een aangepast beheer vallen deze als bloemenweide in het voorjaar op in het landschap.

 

  Ligging: Bij Rustenburg

Routes

Een prachtige route door het noorden van Westfriesland. In de vierhoek Hoogwoud...
35 kilometer dwars door Westfriesland.