Razende Bol

Eiland in beweging

De Razende Bol is een bijzondere parel in de verzameling natuurgebieden die het Landschap beheert. Sinds enkele jaren zijn we verantwoordelijk voor het natuurbeheer op deze zandplaat die ook wel als Noorderhaaks door het leven gaat. Het hele jaar door zijn er rustende zeehonden te vinden, soms meer dan 350 bij elkaar. Ook voor vogels is het een belangrijke trekpleister. Vooral als het hoogwater is rusten hier soms grote groepen. Sterns, bonkbekplevieren en scholeksters gebruiken de Razende Bol om te broeden.

Rust voor vogels, ruimte voor mensen

Omdat deze zandplaat in het zomerhalfjaar regelmatig door recreanten wordt bezocht is Landschap Noord-Holland gevraagd maatregelen te treffen om de natuur te beschermen. Om die reden is de noordzijde van 15 mei tot 1 november voor bezoekers afgesloten. Voor het publiek blijft het eiland dus voor het grootste deel vrij toegankelijk.

  Ligging: Op de grens van Noord- en Waddenzee tussen Texel en Den Helder
  Toegang: Vrij toegankelijk, m.u.v. het noordelijk deel in de periode van 15.5-1.11

Foto Koos Leek

.