Oosterveld

Weidevogelparadijs bij Limmen

Altijd zijn er vogels. Vooral in het winterhalfjaar is het rondom een gedoe van smienten, plevieren en zelfs kleine zwanen. Vanaf het vroege voorjaar tot in de zomer is het rijk aan weidevogels. De ware rijkdom van het Limmerveentje, een terreintje langs de Schulpvaart, laat zich alleen van nabij bekijken. In een verlande kreek groeit echt veenmos, compleet met veenpluis en dophei, kamvaren en rode bosbes.

Er is een gids bij ons verkrijgbaar met alle wandel-, fiets- en vaarroutes in de Eilandspolder. Ga naar de webwinkel.

  Mindervaliden: Vanaf Limmen loopt de Schoollaan naar het gebied. Deze is geschikt voor rolstoelen.