Mariëndal

Eind 2005 is de Helderse natuur uitgebreid met ruim 50 hectare struinnatuur. Bollengrond is hier omgezet in lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen. Het gebied heet Mariëndal en is onderdeel van het Duinzoomplan bij Den Helder.

Groot natuurontwikkelingsproject

Door de afmetingen van het gebied is het één van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Opvallend onderdeel van het gebied is de haye, een sloot waaruit vroeger zand is gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk. Bijzonder is een stromende duinrel. Er staat een uitkijkpunt waarop u een prachtig uitzicht hebt. Het terrein is in de winterperiode heel nat door de regenval en kwel uit de naastgelegen duinen. In de loop van de zomer daalt het waterpeil.

Dieren en planten

Wat meteen opvalt zijn de eerste dieren die het terrein meteen zijn gaan verkennen en waarvan de sporen te vinden zijn in het terrein, door keutels en prenten. Zo zijn de vos, konijn en haas op die manier terug te vinden. Mariëndal trekt als ware het een magneet vogels aan. Rotganzen, grauwe ganzen, watersnippen en scholeksters worden dagelijks gezien en natuurlijk vinden ook meeuwen hier hun rust. Ook de flora ontwikkelt zich goed, met soorten als rietorchis, moeraskartelblad en koekoeksbloem.

  Ligging: Ten oosten van de N502, de Zanddijk; ten zuiden van de Jan Verfailleweg. Onder Nieuw Den Helder.
  Een groot deel van het nieuwe Mariëndal is vrij toegankelijk, het is zelfs struinnatuur. Men mag er van de paden, of beter, er zijn bijna geen paden. Een grote plas zorgt ervoor dat er ook een rustig deel is. Mensen kunnen daar niet komen.
  Excursies: Zie activiteiten.
  Mindervaliden:  Er zijn hekken/fietssluizen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren. Er is een aangepast toilet te vinden in BZC De Helderse Vallei.
  Parkeren: bij De Helderse Vallei.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Honden: Niet toegestaan.
  Vogelkijkscherm: Aan de oostzijde van het gebied is aan de fiets- en kanoroute een uitzichtpunt gemaakt.

 

Routes

9,5 km door de Grafelijkheidsduinen, Donkere Duinen en Mariëndal.