Kruiszwin

Tot in de 19e eeuw was de huidige Kop van Noord-Holland een waddengebied. Het Kruiszwin werd indertijd omgeven door kwelders en slikken. Na inpoldering veranderde de omgeving langzaam in bollenland, maar in het Kruiszwin zelf komen nog steeds brakke levensgemeenschappen voor. Een unieke situatie.

Inpolderingen

De de inpolderingen van de Waddenzee is de huidige Kop van Noord-Holland ontstaan. Met de inpoldering van 1846 ontstond de Anna Paulownapolder waar het Kruiszwin in ligt. De geschiedenis van het oude wadkrekensysteem is ook na inpoldering nog steeds goed uit het landschap af te lezen. Het Kruiszwin bijvoorbeeld, maakte onderdeel uit van het grote wadkrekensysteem dat vervolgens via het Lage Oude Veer uitmondde in de Waddenzee.

Zoute kwel

Het meest opvallende fenomeen in het Kruiszwin is de zeer sterke kwel van zout grondwater. Zilte tot brakke omstandigheden zijn een zeldzaamheid geworden binnen het Noord-Hollandse grondgebied. Er komen riet- en graslanden voor met veel brakke soorten, waaronder zulte, zilte rus, zilte schijnspurrie, aardbeiklaver en stomp kweldergras. Deze bijzondere situatie in het Kruiszwin biedt ook grote kansen voor de verdere ontwikkeling van brakke tot zoute levensgemeenschappen. Door middel van een natuurontwikkelingsproject worden bollenvelden in de directe omgeving omgevormd tot zilte grasland- en moerasvegetaties.


Foto: Koos Leek.

Waterberging

Het gebied heeft ook waterberging als functie. Bij hevige regenval lopen de laagste delen onder water. Dit voorkomt wateroverlast in de rest van de polder. De verwachting is dat dit één keer in de vijf jaar gebeurt. Het gebied is in nauwe samenwerking met HHNK, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland tot stand gekomen.

IJsvogelwand

In het gebied zijn sinds het voorjaar van 2015 twee ijsvogelwanden die vanaf een bruggetje zijn te zien. Buurtbewoner Gerard Bos heeft d.m.v. ‘crowdfunding’ ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag de wandjes gesponsord. Een mooi initiatief! Namens de ijsvogels bedankt!


IJsvogelwand. Foto: Gerard Bos. IJsvogel. Foto: Joke Huijser-Spekken.

  Ligging: Direct ten noorden van Anna Paulowna.
    Het gebied is na de natuurontwikkeling in 2011 opengesteld voor publiek.
  Openbaar vervoer: raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Mindervaliden: Er zijn in dit gebied verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen en er zijn ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden. Daarentegen zijn er wel hekken/fietssluizen aanwezig die de doorgang met een rolstoel kunnen belemmeren.
  Honden: Aan de lijn.
   Werk in uitvoering: Het gebied is 2011 ingericht. Zie projecten.
 

Foto rechtsboven (zulte): Gerard Bos.