Huisduinerpolder

Kleiopslag


De Huisduinerpolder is een drassige polder, grenzend aan de fortgracht van Fort Erfprins. Er zijn speciale vogelplassen gegraven om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor passerende steltlopers. In het poldertje is de brakke invloed van het Noordzeewater merkbaar in de vegetatie door de aanwezigheid van zoutminnende planten, zoals melkkruid en aardbeiklaver.

Vogels bij hoogwater

Bij hoogwater zitten in het voor- en najaar grote aantallen wulpen, strandlopers en scholeksters op het land. In de winter zoeken rotganzen, sneeuwgorzen en waterhoentjes er voedsel. De polder is een broedgebied voor rietzangers en tureluurs.

Vuurtoren domineert

Aan de zuidkant staat de geheel rood geschilderde Lange Jaap, de hoogste vuurtoren van Nederland, die regelmatig open is voor een bezoek. De zeewering van waaraf je dit alles kunt overzien, is een vreemde gladde bult, waar wind en golven geen vat op hebben.

Steenlopers

Aan de zeekant zijn enkele kleine golfbrekende hoofden neergelegd, waar bijna het hele jaar steenlopers te vinden zijn. Vanaf de dijk heb je zicht op de Razende Bol, het eiland dat naar Texel toe wandelt. Bij Huisduinen is de top van de dijk versierd met abstracte beeldhouwwerken. 

  Ligging: Ten noorden van de Huisduinerweg, ten oosten en ten zuiden van de Helderse Zeewering, ten westen van Fort Erfprins.
  De polder is gedeeltelijk toegankelijk via de bewandelbare Grasdijk. De polder is goed te overzien vanaf de dijk van de Helderse Zeewering.
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied brede (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen en er zijn ruime parkeerplaatsen aanwezig voor mindervaliden.
  Parkeren: Huisduinerweg.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Vanaf de dijk is er een mooi uitzicht over dit gebied.