Heitje van Katham

Het Heitje van Katlam ligt verstopt, vlakbij bij Volendam. De brede strook tussen Zeddeweg en Achterdichting bevat een grondsoort, die bijna nergens anders in Noord-Holland voorkomt. Het is een voormalige sloot die nooit werd uitgebaggerd en daardoor verlandde met veenmossen. Een drijvende kragge dus.

Nu groeien er unieke planten: lavendelheide, dopheide, struikheide en kraaiheide! Moerasvarentjes en veenpluis. Namen die klinken als uit een sprookjesboek. Op de minder natte delen vind je soorten als tormentil, tandjesgras, moerasviooltje en blauwe zegge die vooral voorkomen in blauwgrasland.


Bruine kiekendief. Foto: Joke Huijser-Spekken.

Het is allemaal leuk te bekijken vanaf de Achterdichting. Wij grijpen zo nu en dan in met maaien en afvoeren en heel soms door afplaggen om te voorkomen dat opschietende struiken de heide gaan verdringen.Vrijwilligers helpen ook graag mee om de boomopslag tegen te gaan – ze kunnen zich nog aanmelden via j.abma@landschapnoordholland.nl . En een keer in het jaar komen schoolklassen uit Volendam de handen uit de mouwen steken. 


Veenpluis.

 

  Ligging: Tussen de Zeddeweg en Achterdichting, ten oosten van Motel Katwoude bij Volendam.
  Parkeren: Achterdichting.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl