Graslanden Marquette

Deze kleurrijke graslanden maken onderdeel uit van landgoed Marquette. Er groeien dotterbloemen, koekoeksbloemen, rietorchis en grote ratelaar. Daarnaast zijn de Graslanden van Marquette een belangrijk bolwerk voor soorten als grutto en tureluur. De graslanden worden beheerd door PWN. Deels zijn zij in eigendom van ons en deels van PWN. Meer informatie over het beheer van het gebied vindt u op deze site.

Waterberging

Aan de westzijde van de graslanden, tegen de bebouwde kom van Heemskerk aan, is een waterbergingsgebied ingericht. Bij grote wateroverlast, wordt dit gebiedje onder water gezet. Ondertussen vormen de lage plas-dras plekken een uitstekend biotoop voor foeragerende weidevogels en diverse plantensoorten.


Kievit. Foto: Henk van Bruggen.

De graslanden overzien

De graslanden zijn mooi te overzien vanaf het wandelpad aan de bosrand tijdens een wandeling door het bos rond het kasteeltje -de Marquette-. Maar ook vanaf de op de onderstaande foto afgebeelde Noordermaatweg is alles goed te overzien.


Foto: Henk van Bruggen.

      

Ligging: Ten noorden van Heemskerk en ten zuiden van de Noordermaatweg.

  Raadpleeg de website 9292.nl

 

 

 

 

 

Foto rechtsboven: Henk van Bruggen.

Routes

9 km rond Marquette en langs nieuwe waterberging.