Graslanden Krengenbos

De graslanden rond het Krengenbos zijn eigendom van ons, maar worden beheerd door PWN. De graslanden van het Krengenbos staan onder invloed van schoon water uit de duinen. Om hier goed van te kunnen profiteren, zijn de oevers van de sloten natuurvriendelijk gemaakt. Hierdoor groeien er nu allerlei kleurrijke en zeldzame plantensoorten. Vroeg in de lente gele dotters, daarna het roze van de koekoeksbloemen en tegen de zomer het ijle rood van veldzuring. Beekpunge en holpijp groeien in de sloten.

 Ligging: Ten zuiden van Castricum

 

 Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl