Fort Zuidwijkermeer

Fort Zuidwijkermeer is één van een reeks forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort en de omliggende weilanden zijn vanaf de Kanaalweg te overzien. 

Strategische ligging

Fort Zuidwijkermeer is gereed gekomen in 1903. Het fort vormde de verdediging van het Noordzeekanaal, van de dijk die langs het kanaal liep en de stroken land die droog bleven als het omliggende land onder water was gezet. Het ligt in de Wijkermeerpolder, een akkerbouwpolder die is ingepolderd bij de aanleg van het Noordzeekanaal en die vanaf 1877 door de boeren kon worden bewerkt. Voor die tijd vormde de kronkelende Zeedijk die iets naar het oosten ligt de waterkering tegen het water van de Wijkermeer.

Liniedijken in het landschap

De rust en openheid van het landschap rond het fort vormt een enorm contrast met de bebouwing van het industriegebied van Beverwijk, dat er vlakbij gelegen is. Via een liniedijk, nu een aantrekkelijk fietspad, is het fort verbonden met het noordelijker gelegen Fort aan de Sint Aagtendijk. Langs de liniedijk heeft de gemeente een deel van de oorspronkelijke beplanting van de Stelling van Amsterdam hersteld. Er staan hoge iepen en populieren, bedoeld om het achter de liniedijk gelegen landschap aan het oog te onttrekken. Heel bijzonder op het fort zelf zijn de mooi bewaard gebleven betegelde vleeskelders.

Natuurwaarden

Daarnaast is er op het fort alle ruimte voor de natuur. In de natte rietkragen leven dodaars, de kleine karekiet, de rietzanger en de waterral. Maar ook de tafeleend en de kuifeend broeden in de fortgracht. De dodaars lust graag de steurgarnaal die bij uitstek van brak water (zilt kwelwater uit het Noordzeekanaal) houdt. Onlangs is er een ijsvogelwand aangelegd. Schapen begrazen het forteiland om het voldoende open’ te houden. In de grasvegetaties zie je vlinders als het bruin blauwtje. Het fort is alleen toegankelijk tijdens open dagen. 

Lees hier meer over de restauratie en herbestemming van Fort Zuidwijkermeer.

Stelling van Amsterdam

Kijk voor meer informatie over dit fort op deze website.

 

  Ligging: Kanaalweg 15 , Beverwijk.
  Toegankelijk alleen tijdens open dagen.
  Mindervaliden: Naar het fort toe is er een breed en verhard pad die geschikt is voor rolstoelen. Rondom het fort loopt echter geen verhard pad.
   Parkeren: Kanaalweg, Beverwijk
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
 

Foto F. de Boer