Fort aan de St. Aagtendijk en Liniedijken

Fort aan de St. Aagtendijk is één van een reeks forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort is voor een groot deel bedekt met kalkrijk duinzand en is ’s zomers geel gekleurd door het bloeiende jacobskruiskruid. Het fort is alleen op open dagen toegankelijk. Het recreatiegebied met een oppervlakte van 45 hectare ten noordoosten van het fort is wel altijd toegankelijk voor het publiek. Via een leuke wandeling langs oude dijken is een wandeling naar Fort bij Veldhuis mogelijk. Langs de liniedijken van de Stelling kunt u ook door naar het Fort bij Krommeniedijk.

Wat maakt het fort zo bijzonder?

Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en UNESCO Werelderfgoed. Het forteiland vormt een unieke verassende plek pal langs de A9, u kunt hier nog alle vogelgeluiden horen. Op deze plek kunt u volop genieten van de Stelling van Amsterdam, muziek en de omliggende natuur. De restauratie en herbestemming is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland omdat zij de Stelling van Amsterdam, zowel om haar militaire (cultuurhistorische) geschiedenis als om haar waterbouwkundig vernuft én natuurwaarden wil behouden voor de toekomst.

Wat kun je op het fort doen?

Fort aan de St. Aagtendijk is onlangs gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming gekregen als Muziekfort. Een omvangrijk project dat in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam is uitgevoerd. Het betonnen fort is geheel herbestemd tot Muziekfort met ruimte voor educatieve activiteiten over onder andere de Stelling van Amsterdam. Het fort geeft een goed historisch beeld van de inrichting en de buitenruimte van het fort zoals het vanuit de verdedigingsstrategie was bedoeld. De beschoeiing rond het fort is aangepakt waardoor de eeuwenoude knotwilgen bewaard kunnen blijven. Met name die knotwilgen hadden een belangrijke verdedigingsrol. De dakbedekking is vernieuwd, de schietgaten zijn gedicht en er is nieuw groen aangeplant. Door deze herbestemming kunt u het fort weer gaan bekijken en ontdekken.

Stelling van Amsterdam

Meer informatie over de forten

 

  Ligging:Vuurlinie 1, Beverwijk
  Parkeren: Vuurlinie 1, Beverwijk. Voor een wandeling door het recreatiegebied en de Liniedijken kunt u ook parkeren in de buurt van het Fort Veldhuis
    Fort is niet toegankelijk, het recreatieterrein St. Aagtendijk ten noorden van het fort wel.
  Mindervaliden: Naar het fort toe is er een breed en verhard pad die geschikt is voor rolstoelen. Rondom het fort loopt echter geen verhard pad.
  Openbaar vervoer: NS-station Beverwijk; Connexxion-buslijnen  richting Amsterdam; uitstappen bij halte Randweg, daarvandaan 2 km lopen.

Foto Peter Lensen