De Lunetten bij Beverwijk

In Beverwijk liggen wat verrassende stukjes wildernis. Ze zijn aangelegd toen in 1799 Engelsen en Russen in Noord-Holland binnenvielen om de Fransen van Napoleon te verdrijven. Waar de provincie op z'n smalst was werd door de Bataven onder leiding van kolonel Kraijenhoff een verdedigingslinie aangelegd. Het zijn aarden wallen in de vorm van een halve maan, lunet op z'n Frans. Er waren er ooit 26, waarvan er nu nog zeven resteren. Het Landschap bezit er 5 van en probeert zo dit stukje geschiedenis te bewaren.

 

  Ligging: Ten noordwesten van Beverwijk

Foto Henk van Bruggen