Buitenhuizerbraak en Zuiderveen

Buitenhuizerbraak

Om dit kleine natuurpareltje te vinden kun je je het best oriënteren op het pont bij Buitenhuizen. Aan de noordkant is een rotonde, waar onder andere de N246 richting Beverwijk op uitkomt. Vlak daarnaast vind je een secundaire weg, die langs de Buitenhuizer Braak loopt. Die ligt op een dijk, een oude dijk die vroeger het IJ in bedwang moest houden, dat toen nog een groot meer, een arm van het de Zuiderzee was. Waar die dijk ooit eens doorgebroken is, ontstond een kolk, een diep gat met water. Dat werd een braak genoemd.

Dat plasje en het land eromheen is een van kleine rijkdommen van Het Landschap. In 2000 is het grondig opgeschoond: uitgebaggerd en open gemaakt. Nu huizen er allerlei vogels in het riet. Lepelaars komen er lepelen naar stekelbaarsjes. Kleine rietganzen uit het hoge noorden komen er de winter doorbrengen. En het is een schilderachtig stukje landschap zo langs de dijk.


Rietorchis. Foto: Henk van Bruggen.

Zuiderveen

Aan de zuidkant is dit veenweidegebied te verkennen via een fietspad. Dat geeft ook een goed zicht op de kleine plas midden in het gebied. Het is een restant van een dijkdoorbraak uit de tijd dat het IJ nog groot en woest was. In voorjaar en zomer is de veenweide een prachtig weidevogelgebied met volop grutto's, scholeksters, kieviten en tureluurs. Er zitten ook graspiepers en gele kwikstaarten. Rond de braakplas broeden wel een twintigtal krakeenden.


Gele kwikstaart. Foto: Joke Huijser-Spekken.

  Ligging: Kanaalweg, Assendelft, ten westen van pont Buitenhuizen.
  Mindervaliden: Dit gebied is goed te overzien vanaf de weg langs het gebied.
  Parkeren: Kanaalweg.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl