Braakpolder

De Braakpolder herbergt één van de twaalf meest hoogwaardige archeologische vindplaatsen van Noord-Holland. Om die reden is het zelfs als provinciaal archeologisch monument aangewezen, onder de naam Maantjesland. Het gaat hierbij om bewoningssporen uit de Nieuwe Steentijd, rond 2500 voor Christus, de zogenaamde Enkelgrafcultuur.

Waterstand verhoogd

In de Braakpolder zijn waarschijnlijk de bewoningsresten te vinden van een oude boerderij mogelijk met bijgebouwen. Om deze archeologische vindplaats voor de lange termijn veilig te stellen is in 2010 de waterstand verhoogd. Hierdoor komt er minder zuurstof bij de resten die nog in de grond liggen, waardoor ze langer bewaard blijven. De bescherming van deze archeologische vindplaats is temeer van belang omdat de meeste archeologische vindplaatsen van Noord-Holland onbeschermd zijn en dus ten prooi vallen aan onder meer drainage en verploeging.

Meer natuur

De hoge waterstand is niet alleen voordelig voor de bescherming van de archeologische resten, het draagt ook een steentje bij aan de ontwikkeling van meer natuur. Naar verwachting zullen zich hier op de lange termijn de zogenaamde Kamgrasweiden ontwikkelen. Dit grasland kwam vroeger algemeen voor in West-Friesland, maar is door de intensivering van de landbouw in grote delen van het gebied verdwenen.

 

Ten zuiden van de Braakpolder is in 2010 de Braakpolder Zuid ingericht. Het is een overloop gebied dat bij grote wateroverlast onder water gezet wordt. Het gebied is op een natuurlijke manier ingericht, met ouderwetse smalle kaveltjes.

 

  Ligging: De Braakpolder (voorheen Molenkolk genoemd) ligt ten oosten van Aartswoud. Het ligt ingeklemd tussen de Westfriese omringdijk en de Braakweg. Direct ten zuiden van de Braakweg is de Braakpolder Zuid ingericht.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl

Foto Saskia Bloemen