Bosje van Broekens

Jarenlang hebben Lieneke Broekens-Verwer en haar broer Maarten Verwer het bosje achter hun huis aan de Driehuizerkerkweg 27 ìn Driehuis gekoesterd. Om de toekomst van dit bosje veilig te stellen hebben zij in 2005 het eigendom overgedragen aan ons. Landschap Noord-Holland zal het Bosje van Broekens voortaan beheren.

Het is een bosje met hoge natuurwaarden. Er groeien vooral veel stinsenplanten zoals daslook en boshyacint. Rondom het gebied is een takkenril gemaakt waarin allerlei vogels broeden. Helaas kunnen we het gebiedje niet openstellen voor wandelaars. Het is te klein en te kwetsbaar. Wel proberen we jaarlijks een excursie te organiseren. Speciaal voor liefhebbers van stinsenplanten. De foto's zijn van Lauran Oomen.