Benningbroek

Ouderwets Westfries kadetjesland

Het land werd niet gevlakt, zoals veel andere delen van West-Friesland. Daarom werden de percelen aangewezen als aardwetenschappelijke reservaat. Landschap Noord-Holland past er goed op.

Wadgeulen

Er zijn in deze weilanden verschillende fenomenen terug te lezen. De oude wadgeulen zijn te herkennen én het eeuwenlang zwoegen van boeren. Die oude wadgeulen liggen nu hoger dan het omliggende land, omdat ze zijn opgevuld met zand. Dat zand klonk minder in dan klei. Daarom worden dit soort stukjes wel het omgekeerde land van West-Friesland genoemd.Daarnaast groeven eeuwenlang de boeren de greppels uit. De grond uit de greppels kwam in het midden perceel terecht. Daardoor zijn de hoogteverschillen van soms wel meer dan anderhalve meter binnen een perceel ontstaan.

 

Dit soort land wordt ook wel kadetjesland genoemd en is nu nog op heel weinig plekken te zien. Daarom is dit gebied aangewezen als aardkundig monument. Door de grote verschillen in droog en nat in Benningbroek is dit gebied ook van belang voor planten. In 2003 is het gebied met 2,9 ha uitgebreid. Dit kon worden gekocht door steun van de Nationale Postcode Loterij.

 

   Ligging: Ten oosten van Benningbroek.
  Niet toegankelijk.
  Parkeren: Dokter de Vrieslaan.
 

Routes

35 kilometer dwars door Westfriesland.