Bedijkte Boezem

Vroeger grensde dit poldertje rechtstreeks aan de Zuiderzee. Het werd gebruikt als opslag van overtollig water uit het achterliggende landbouwgebied. Bij laag tij werd het water vervolgens onder vrij verval, geloosd op de zee. Nu bestaat het gebied uit graslanden waarin grotendeels het oorspronkelijke, West-Friese reliëf bewaard is gebleven.

 

  Ligging: Ten westen van Aartswoud. Het gebied grenst aan de zuidkant van de Oude Provinciale Weg (N 239) en aan de oostkant van de Langereis.
  Niet toegankelijk
  Honden: Niet toegestaan.