Batterij en Spaarnwouderveen

Mooi stukje wildernis


Foto: Frans Buissink.

Verscholen onderdeel verdedigingswerk rond Amsterdam

Op het eerste gezicht is het Spaarnwouderveen zomaar een bosje zoals er meer langs de weg liggen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het hier gaat om een mooi stukje wildernis.

Opvallend zijn de hoge, grassige bulten langs de weg, waarachter de bomen schuil gaan. Die horen bij Batterij, een van de oudere versterkingen rond Amsterdam ontworpen door Cornelius Krayenhoff (voorlopers van de latere Stelling van Amsterdam). Bovenop zijn ze begroeid met meidoorns. Daaromheen ligt het eigenlijke veen. De resten van drie afweergeschutten zijn nog steeds in het terrein terug te vinden


Foto: Frans Buissink.

Wat kun je zien in het Spaarnwouderveen

De Batterij en het omringende veengebied zijn niet open voor het publiek maar heel goed te overzien vanaf de Batterijweg, naast het spoor, en vanaf de Spaarndammerdijk. Het water dat er nog is, staat bekend om zijn libellenrijkdom. De soorten worden elk jaar genoteerd en geteld. Ooit was in dit gebied een dijkdoorbraak, toen het IJ nog een groot en woest water was.

Het plasje van toen is nu opgevuld met veen. Hier groeit een ruig berkenbos. Wat verderop staat veel grauwe wilg. Op het open gedeelte is een heideveentje, waar planten zoals liggend walstro, dophei en smalle stekelvaren groeien. En dat onder de rook van de voormalige CSM suikerfabriek. Aan de zuidwestrand van het bosje bij de Batterij, is een strook bos weggehaald. Daarvoor in de plaats groeien nu plantensoorten zoals de blauwe en geelgroene zegge die in de loop der jaren bijna uit het gebied verdwenen waren. Om dit bijzondere veenweidegebied niet dicht te laten groeien met elzen en berken, wordt het begraasd door pony's en schapen.


Foto: Frans Buissink.

Landschapsjuweeltje trekpleister voor vogels

Dit landschapsjuweeltje is een trekpleister voor veel vogels. In de rietkragen nestelen rietvogels, maar ook waterrallen en kiekendieven.


Bruine kiekendief. Foto: Joke Huijser-Spekken. 

 

Ligging: Ten noorden van Zwanenburg en ten westen van Halfweg. Het gebied ligt aan de westzijde van de splitsing van de Spaarndammerdijk en de Batteryweg.

  Mindervaliden: Dit gebied is goed te overzien vanaf de verharde weg dwars door dit gebied. Ook de dijk biedt een fraai uitzicht, bijvoorbeeld in het voorjaar op de reigernesten.
 

Parkeren: Spaarndammerdijk.

 

Openbaar vervoer:  Raadpleeg de website www.ov9292.nl