Amstelmeer

De Verzakking

De Verzakking is ontstaan na de aanleg van de Amsteldiepdijk. Door het gewicht van de dijk werd de onvaste ondergrond zijdelings weggedrukt. Hierdoor ontstond een ondiepe zandplaat, de Verzakking genoemd. Onder de Amsteldiepdijk sijpelt zout water vanuit de Waddenzee binnen. Hierdoor zijn de riet- en graslanden van de Verzakking zilt. Zilte graslanden komen binnendijks niet veel voor in Nederland. Wij doen er dan ook alles aan om deze stukken goed te onderhouden. Hier vindt u bedreigde plantensoorten zoals echt lepelblad en zilt torkruid. In het rietland komen diverse orchideeën voor.

Moeraseilanden

In de kop van Noord-Holland zijn grootschalige moerasgebieden een zeldzaamheid. Daarom zijn moeraseilanden aangelegd. Samen met het naastgelegen Waddengebied ‘Balgzand’, kan dit nieuwe moerasgebied een van de belangrijkste ecologische kerngebieden worden van de Kop van Noord-Holland. Door de grote aantallen ganzen worden de eilanden kort gegraasd. Dit biedt een goed broedbiotoop voor pioniervogels zoals de kluut en verschillende plevieren. Ook broeden er kokmeeuwen en sterns.

  Ligging:  Ten zuiden van de Amsteldiepdijk, tussen Wieringen en van Ewijcksluis.
  Parkeren: Over de doorgaande weg van Den Over richting Den Helder (N99) bij de rotonde bij Van Ewijcksluis richting parallelweg rijden. Doorrijden tot het vogelkijkpunt, waar u de auto kunt parkeren.
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Excursies: Zie activiteiten.
   Honden: Niet toegestaan
  Mindervaliden: De paden in het gebied zijn niet breed en ook niet verhard. De paden zijn daarom niet geschikt voor rolstoelen. Het gebied is te overzien vanaf de Amsteldiepdijk.
 

Vogelkijkpunt: De vogelkijkpost op de dijk ten noorden van van Ewijcksluis geeft een weids uitzicht over het Amstelmeer en het Balgzand, een van de drukst bezochte vogeltrekgebieden van ons land.

 

  Horeca: Op het voormalige eiland Wieringen zijn verschillende horecavoorzieningen.

 

Routes

13 km over Wieringen wandelen uit te breiden met 12 km rond het Amstelmeer.