Alkmaardermeer/Hempolder

Hempolder en andere polders

Even voorbij de drukte van de A9 en watersportend Akersloot liggen een paar landelijke gebieden met een zeer aparte sfeer. Rietkragen en dijkjes belemmeren het directe zicht op het zeer druk bezeilde Alkmaardermeer.

Wat maakt het gebied bijzonder?

Het gaat om de Klaas Hoorn en Kijfpolder ten oosten van Akersloot, de Hempolder en Dorregeesterpolder bij Klein Dorregeest. Het lijken plaatsnamen uit een Bommelstrip die weinig goeds voorspellen, maar het is er prachtig. Het Alkmaardermeer is een ware weidevogelhemel. Een gebied dat voor het grootste gedeelte in ons bezit is. De weidevogels doen het hier nog uitstekend. Grutto, kievit, tureluur, slobeenden en krakeenden zijn volop te zien en hier en daar ook nog wat kemphanen.


Grutto. Foto: Gerard Bos.

Polder met riekragen

Naast rietland is in dit gebied heemst te vinden die er volop groeit en bloeit, eigenlijk een brakwaterplant. Ook vindt u hier welriekende nachtorchissen die volop staan te geuren. In de rietkragen kunt u een roerdomp treffen, een waterral of baardmannetjes. In het Alkmaardermeer liggen 's winters duizenden smienten, die zich nu en dan in grote wolken boven het land verheffen.


Roerdomp.

Wat kun je doen in de Hempolder?

Vanaf Klein Dorregeest brengt een doodlopend polderweggetje u naar onze werkschuur. Vanaf hier kunt u per fiets of liever nog te voet zeshonderd meter verder het vlakke land in om een kijkje te gaan nemen in de vogelkijkhut. In het voorjaar wandelt u hier echt te midden van honderden weidevogels. Aan het eind van het pad, maar net niet bereikbaar, ligt een oude vuilstort, die afgedekt is en onder water wordt gehouden. Daar broeden visdiefjes en kluten. En er komen geregeld lepelaars op bezoek.


Foto: Henk van Bruggen.

Alkmaardermeer

Het Alkmaardermeer is samen met het aansluitende Uitgeestermeer de rest van een oude veenrivier die vanaf de Schermer stroomde en die uitkwam op het oer-IJ, dat bij Castricum in zee uitmondde. Toen dat vlak voor het begin van de jaartelling verzandde, begon de rivier steeds meer op een meer te lijken. De bewoners aan de oevers van die Alkmaardermeerrivier exploiteerden het veen en ontwaterden het, zodat het ging inklinken en steeds lager kwam te liggen. Het meer is vooral het domein van watersporters.

  Ligging:  Ten zuiden van Akersloot.
  Parkeren: Bij werkschuur De Dodde, Hemweg 1 te Akersloot
  Openbaar vervoer: Raadpleeg de website www.ov9292.nl
  Excursies: Zie activiteiten.
  Honden: Aangelijnd toegestaan (niet in Hempolder in broedseizoen).
  Mindervaliden: Er zijn in het gebied brede en verharde (wandel)paden te vinden die geschikt zijn voor rolstoelen. De vogelkijkhut is niet toegankelijk met een rolstoel.
 

Vogelkijkscherm: Vogelhut in Hempolder midden in de weilanden bij een poel.

 

  Horeca: In Akersloot of Motel Akersloot vlakbij.

Foto rechtsboven (haas): Henk van Bruggen