Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Project
koeien in weiland Innovatie Programma Veen

Hoe verspreid de leverbotslak zich in natte veenweidegebieden? 

Leverbot is een parasiet die ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt bij vee. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom starten wij binnenkort samen met David Tempelman (Ecologie en Wageningen University & Research), in opdracht van het Innovatie Programma Veen, met de uitvoering van een onderzoek naar de effecten van verschillende vernattingsmaatregelen op de verspreiding van deze leverbotslak.

Een naar beestje

Frank Visbeen (manager Natuurlijke Zaken): “De leverbot is echt een naar beestje, hij baant zich een weg dwars door de darmwand van de koe heen naar de lever. Dat veroorzaakt chronische infecties en bloedingen bij het vee. Een geïnfecteerde koe poept per dag 4.000 tot 7.000 leverbot-eieren uit. De larven koppelen zich vervolgens aan de gastheer, de leverbotslak. Via het gras belanden ze uiteindelijk weer in de maag van de koe.”

Onderzoek naar de tussengastheer

De leverbotslak is als tussengastheer essentieel voor de verspreiding van de leverbot. Daarom is de aanwezigheid van de leverbotslak een goede voorspeller van problemen door de parasiet. Bovendien is de verspreiding van de slak relatief makkelijk te onderzoeken. Het kleine slakje leeft op natte plekken in het gras, vaak in de buurt van greppels. “We willen weten of verschillende vernattingsmaatregelen leiden tot een grotere verspreiding van de slak dan onder normale omstandigheden,” legt Frank Visbeen uit.

Veldwerk onder vochtige omstandigheden

Het onderzoek vindt plaats op vier locaties; twee percelen met greppelinfiltratie en twee percelen met drukdrains. De onderzoekers zullen tussen juni en september drie keer het veld ingaan om monsters te nemen. Ze gaan op zoek naar de leverbotslak in de greppel, naast de greppel, 4 meter van de greppel. “Het is een klein slakje dat zich onder droge omstandigheden verbergt,” aldus Visbeen. “In droge periodes is de trefkans laag. Daarom gaan we alleen het veld in als het voldoende vochtig is, bij een temperatuur tussen de 10 en 25 graden.”

Frank Visbeen

Functie

Manager

Met zijn team Onderzoek en Advies zorgt Frank Visbeen voor tevreden klanten op het gebied van ecologie, landschap en cultuurhistorie. Zijn kennis van weidevogels, ganzen en natuurbeheer zet hij ook zelf actief in bij projecten. Frank is aanspreekpunt op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau voor provincie, gemeenten en het bedrijfsleven.

Neem contact op
Frank Visbeen
© Cees de Jonge
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?