Welke beschermde soorten zijn er te vinden in Heerhugowaard?

Project
Huismus
© Leo Hofland

Onderzoek naar aanwezigheid beschermde soorten 

Vleermuizen leven in Nederland vooral in gebouwen en bomen. Veel vleermuizen houden zich op in spouwmuren en onder daken van doodnormale huizen en kantoren, zelfs midden in de stad. Vleermuisonderzoek is nodig bij sloop, renovatie of na-isolatie, maar ook bij kap van bomen of het toepassen van extra verlichting in het buitengebied.

Waarom is een vleermuisonderzoek nodig?

Vleermuizen vervullen als insecteneters een belangrijke rol in ons milieu. Ze eten bijvoorbeeld veel steekmuggen, wel honderden per nacht. In Nederland komen zo’n zeventien verschillende soorten vleermuizen voor die allemaal zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar verschillende verblijfplaatsen. Om er te paren, als winter- of zomerverblijf of als kraamverblijf. Alle verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing Artikel 3.5 van de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming zegt dat de eigenaar van een terrein verplicht is om goed voor beschermde soorten te zorgen. Als een eigenaar in een gebied gaat slopen, dan moet eerst worden onderzocht of er beschermde soorten aanwezig zijn die worden verstoord door de werkzaamheden.

Opdracht

De gemeente Heerhugowaard wil een aantal verlaten woningen die onder elektriciteitsdraden staan, gaan slopen. Omdat er mogelijk vleermuizen leven in de schuren en onder de dakpannen van deze gebouwen, is de gemeente vanuit de Wet Natuurbescherming verplicht om te onderzoeken of er daadwerkelijk vleermuizen aanwezig zijn. Als dat het geval is, dan is de gemeente verplicht een ontheffing aan te vragen voor de sloopwerkzaamheden. Ook moet de gemeente  aantonen welke maatregelen zij neemt om deze soorten te beschermen met bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen. Alle vleermuizensoorten zijn beschermd en de gemeente heeft als eigenaar van het terrein de wettelijke plicht om die soorten te beschermen. 
Onze ecologen voeren deze opdracht voor de gemeente Heerhugowaard uit (bekijk filmpje) en onderzoeken niet alleen de aanwezigheid van vleermuizen, maar ook van huismussen, steenuilen en marters. Zij weten precies welke maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen en adviseren de gemeente Heerhugowaard daarover. 

Voorbeelden maatregelen alternatieve leefgebieden

Als er vleermuizen aanwezig zijn, dan kan een maatregel zijn dat in de buurt van de oude gebouwen vleermuiskasten worden opgehangen. In het geval er een steenuilenpaar broedt bij de boerderij, dan kan een nestkast worden opgehangen bij een andere boerderij in de buurt die blijft staan. Ook voor mussen moet de gemeente alternatieve broedplekken verzorgen zoals het planten van hagen of het ophangen van nestkasten. Natuurlijke Zaken adviseert hierover en kan eventueel ook de maatregelen uitvoeren.

Martijn Korthorst

Functie

Projectleider

Als ecoloog adviseert Martijn Korthorst bij het opstellen van natuurbeleidsplannen, beheer- en monitoringsonderzoeken en natuureffectrapportages. Hij houdt zich bezig met PAS-maatregelen en de ontwikkeling van paludicultuur. Daarnaast heeft hij brede veldkennis van vogels, amfibieën, reptielen en vlinders en de Wet Natuurbescherming.

Neem contact op
Martijn Korthorst
© Cees de Jonge
Cadeau certificaat

Een stuk natuur voor een ander

Zoek je een origineel cadeau dat óók nog eens goed is voor de wereld? Voor € 7,50 per m2 geef je een stuk Noord-Hollandse natuur aan een ander. Dichtbij huis, om voor altijd van te genieten.

 

Naar boven