Weidevogelonderzoek

Kievit
© Gerard Bos

Onderdeel 'Provinciale Natuur Informatie 2012-2018'

De provincie Noord-Holland stelde samen met ons het onderzoeksprogramma 'Provinciale Natuur Informatie 2012-2018' op (PNI). Hierin verzamelen we veel basis-natuurinformatie en actuele gegevens over weidevogels. We voeren twee typen onderzoek uit: het weidevogelmeetnet en de weidevogelmonitor.

Weidevogelmeetnet

Het weidevogelmeetnet is van groot belang voor het volgen van trends. In Noord-Holland liggen 51 proefvlakken (zogenaamde meetnetplots) waar we sinds 1987 de weidevogels tellen. Het is daarmee één van de oudste weidevogelmeetnetten in ons land. In 2005 zijn er 22 vlakken toegevoegd. De proefvlakken worden elk jaar op een dezelfde manier geïnventariseerd. Zo kunnen wetenschappelijk uitspraken worden gedaan over de aantalsontwikkeling van weidevogels in Noord-Holland.

Het Noord-Hollandse meetnet is onderdeel van het landelijke net dat valt onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). NEM is een samenwerkingsverband van Rijk (Min. LNV), provincies, CBS en Particuliere Gegevens Organisaties (PGO’s).

Weidevogelmonitor

Naast het volgen van trends is het voor de provincie ook van belang te weten of bepaalde maatregelen werken. Daarom voeren we ook onderzoek uit in de weidevogelleefgebieden. Met als doel, inzicht te krijgen in:
• Ruimtelijke spreiding.
• Soortenrijkdom.
• Dichtheid en trends in agrarisch gebied, natuur en op percelen met verschillende beheervormen.
• De stand van zaken in weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden.

Bij dit onderzoek werken natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen nauw samen. Elk jaar bekijken we opnieuw waar gebiedsdekkend weidevogelonderzoek nodig is.

Jaarboek Boerenlandvogels

Jaarlijks presenteren we een verslag van onze activiteiten. We zetten de meest recente cijfers op een rij. Opvallend is dat de negatieve trend van de graspieper, slobeend en gele kwikstaart is gestopt. Ze gaan nu in aantal vooruit. Helaas is er voor de grutto en kievit geen trendbreuk te zien. Deze blijven afnemen in aantal, met name de vrije val van het aantal kieviten baart grote zorgen. De voortplanting is, net als bij scholeksters, het grote probleem. Er komen te weinig jongen groot. Van de vier kernweidevogels is de tureluur een uitzondering: bij deze soort zijn de aantallen in Noord-Holland stabiel. Positieve uitzondering is ook de krakeend die steeds vaker in de Noord-Hollandse sloten is te vinden.

Wim Tijsen

Functie

Projectmedewerker Boerenlandvogels

Sinds 1999 is Wim bij ons werkzaam als coördinator weidevogelbescherming. Ook in zijn vrije tijd is hij actief als vogelaar waarbij twee soorten vooral kunnen rekenen op zijn aandacht: de tureluur en de kleine zwaan.

Neem contact op
Wim
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?