Weidevogelonderzoek

Kievit
© Gerard Bos

Onderdeel 'Provinciale Natuur Informatie 2012-2018'

De provincie Noord-Holland stelde samen met ons het onderzoeksprogramma 'Provinciale Natuur Informatie 2012-2018' op (PNI). Hierin verzamelen we veel basis-natuurinformatie en actuele gegevens over weidevogels. We voeren twee typen onderzoek uit: het weidevogelmeetnet en de weidevogelmonitor.

Weidevogelmeetnet

Het weidevogelmeetnet is van groot belang voor het volgen van trends. In Noord-Holland liggen 51 proefvlakken (zogenaamde meetnetplots) waar we sinds 1987 de weidevogels tellen. Het is daarmee één van de oudste weidevogelmeetnetten in ons land. In 2005 zijn er 22 vlakken toegevoegd. De proefvlakken worden elk jaar op een dezelfde manier geïnventariseerd. Zo kunnen wetenschappelijk uitspraken worden gedaan over de aantalsontwikkeling van weidevogels in Noord-Holland.

Het Noord-Hollandse meetnet is onderdeel van het landelijke net dat valt onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). NEM is een samenwerkingsverband van Rijk (Min. LNV), provincies, CBS en Particuliere Gegevens Organisaties (PGO’s).

Weidevogelmonitor

Naast het volgen van trends is het voor de provincie ook van belang te weten of bepaalde maatregelen werken. Daarom voeren we ook onderzoek uit in de weidevogelleefgebieden. Met als doel, inzicht te krijgen in:
• Ruimtelijke spreiding.
• Soortenrijkdom.
• Dichtheid en trends in agrarisch gebied, natuur en op percelen met verschillende beheervormen.
• De stand van zaken in weidevogelleefgebieden en scholeksterleefgebieden.

Bij dit onderzoek werken natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen nauw samen. Elk jaar bekijken we opnieuw waar gebiedsdekkend weidevogelonderzoek nodig is.

Het Jaarboek Boerenlandvogels 2017

Jaarlijks presenteren we een verslag van onze activiteiten. De cijfers die we presenteerden in 2017 lieten een relatief hoopvol beeld zien. Veel soorten zijn niet verder achteruit gegaan in aantal. Andere soorten deden het juist goed. Opvallend was het dat de trend in Noord-Holland soms heel anders - en vaak positiever - is dan in de rest van het land. 

In het jaarboek staat ook het mooie verhaal over de vogelakkers op Texel waar volop muizen leven en daarmee kiekendieven en uilen aantrekken. Het artikel over vossenrasters geeft een goed overzicht welke resultaten met deze methode behaald worden. Het lijkt misschien kunst en vliegwerk, maar helpt wel kwetsbare populaties beschermen.

Wim Tijsen

Functie

Projectmedewerker Boerenlandvogels

Sinds 1999 is Wim bij ons werkzaam als coördinator weidevogelbescherming. Ook in zijn vrije tijd is hij actief als vogelaar waarbij twee soorten vooral kunnen rekenen op zijn aandacht: de tureluur en de kleine zwaan.

Neem contact op
Wim
cover november

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven