Plan voor natuurontwikkeling Zuurvenspolder

Project
bloemrijk grasland

Samen met buurtbewoners op weg naar nieuw natuurgebied bij Bergen

De Zuurvenspolder is een bijzondere polder van zo’n 137 hectare aan de oostzijde van het Noord-Hollandse dorp Bergen. Door de eeuwen heen zijn hier de oude polderstructuur en openheid behouden gebleven en: het barst er van het leven. In het voorjaar en de zomer staan de weilanden vol bloemen, kom je er talloze vlinders en andere insecten tegen en hoor je de weidevogels luid roepen. Omwonenden hebben het initiatief genomen om deze polder te behouden, voor eeuwig en hebben daarbij onze hulp ingeroepen.

Initiatief buurtbewoners

Een aantal buurtbewoners bij de Zuurvenspolder wil de polder veiligstellen voor de toekomst en voorkomen dat hier bijvoorbeeld wordt gebouwd. Zij hebben het initiatief genomen een toekomstplan te maken voor de unieke polder, met als belangrijkste doel: de bloemrijke weilanden omvormen tot rijke natuur, behoud van het unieke karakter, de biodiversiteit verhogen en tegelijkertijd te onderzoeken welke vormen van recreatie het beste passen bij deze polder. Zij willen dat vooral samendoen met inwoners van Bergen die rond de polder wonen en de boeren in het gebied. Een ingewikkeld proces om te leiden, je moet bovendien de nodige natuurkennis in huis hebben om te weten hoe je de beste leefomstandigheden ontwikkelt voor dieren en planten. Daarom hebben de buurtbewoners de samenwerking gezocht met Landschap Noord- Holland om het proces te begeleiden.

Aanpak project

Onze projectleiders hebben veel kennis en ervaring met natuurontwikkelingsprojecten in een breed speelveld van overheden, grondeigenaren en bewoners. Bovendien weten zij precies wat er nodig is aan natuurontwikkeling om de biodiversiteit in de polder te verhogen. Als eerste stap in het project is, samen met de initiatiefnemers, voor omwonenden een flyer ontwikkeld en huis aan huis verspreid. De flyer legt precies uit hoe de initiatiefnemers de toekomst van de polder zien en wat de samenwerking met Landschap Noord-Holland betekent. Maar er zijn ook nog een hoop ‘open einden’. De bewoners ontvingen tegelijkertijd een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waarbij zij verdere uitleg kregen over het project en ook eigen ideeën konden inbrengen. De reacties van omwonenden en de Bergense politiek op de plannen waren positief, heel veel andere ideeën gingen ook over tafel. Die zijn allemaal geïnventariseerd en daarmee gaan we verder aan de slag. Hoe nu verder?

De vervolgstappen zijn afgesproken en zijn als volgt:

  • Landschap Noord-Holland en de initiatiefnemers gaan een gesprek aan met de provincie voor NNN-begrenzing voor percelen in de polder die in eigendom zijn van de provincie en percelen die op de markt komen.

  • Het is nodig dat de organisatie van het initiatief Natuurlandschap Zuurvenspolder wordt verstevigd. Dat geeft een stevigere identiteit aan dit initiatief wat belangrijk is voor lobby richting de overheid en voor het verkrijgen van financiering van de plannen.
  • Er wordt een Raadsgesprek aangevraagd bij de griffier van de gemeente, samen met bestuurslid van zuurvenspolder.

Wat maakt natuurontwikkeling in de Zuurvenspolder zo interessant?

Deze polder beschikt over een rijke historie en er is al een enorme verscheidenheid aan bijzondere flora en fauna te vinden. Door de rijke variatie in het landschap met natuurlijke hoogteverschillen, de hiermee samenhangende grondwaterstromen en verschillen in de bodem heeft, de Zuurvenspolder een grote potentie voor verdere natuurontwikkeling. Het beter zichtbaar maken van de rijke geschiedenis zou de recreatieve waarde van het gebied enorm kunnen verhogen. Mensen krijgen hier de ruimte om te genieten en tot rust te komen in een mooi, open landschap.

Meer weten?

Download dan de flyer onderaan deze pagina. Deze flyer beschrijft het initiatief van de buurtbewoners voor de polder.

cover M2 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven