Omhoog met het Veen

Project
Omhoog met het veen

Bodemdaling in veenweidegebieden is te stoppen

Vier jaar lang zochten wij naar een oplossing voor het probleem van de dalende bodems en het vrijkomen van CO2 in veengebieden. In het Ilperveld, vlakbij Amsterdam, werd een 8 ha groot onderzoeksgebied ingericht. Onderzoekers van Landschap Noord-Holland en de Radboud Universiteit uit Nijmegen deden hier onderzoek. 

Resultaten onderzoek

Op 12 oktober 2017 werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd tijdens een slotsymposium in het Ilperveld. De conclusie: bodemdaling is te stoppen door veenmos te laten groeien op natte stukken voormalige landbouwgrond. Op grote delen van de proeflocatie groeien na 3,5 jaar veenvormende planten. De veenmossen hebben op sommige plekken al kussens van 7 centimeter dikte gevormd. Ook hebben de veenmossen spontaan nieuwe locaties gekoloniseerd en de uitstoot van broeikasgassen daalt sterk.

Uitstrooien veenplantjes werkt het best

De veenbodem in grote delen van Nederland is in duizenden jaren opgebouwd vooral door de groei van veenmos. Het was dus ook de kunst het als gevoelig bekendstaande veenmos weer te laten groeien. Vooral het uitstrooien van klein gemaakte veenmosplantjes werkte het beste.

Problematiek bodemdaling

De bodemdaling is met een stijgende zeespiegel een steeds groter probleem, maar niet het enige. Een inklinkende bodem stoot ook veel broeikasgassen uit. Kooldioxide, maar ook methaan. Op de onderzoekslocatie bleek uit de metingen dat het vrijkomen van broeikasgassen sterk verminderd als het veenmos goed aanslaat. De veenmossen leggen zelfs koolstof vast.

Hoe verder met resultaten onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden al gebruikt voor een volgend project: het Innovatieprogramma Veen. Hiermee proberen agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Maar nu op veel grotere schaal. Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van drukdrains. Bovendien wordt in een waterrijk proefveld in teeltvakken de productie van natte gewassen geïntroduceerd zoals lisdodde en azolla. Doel is met natte teelten een economische basis voor de landbouw te vinden in de veengebieden. En zo de bodemdaling en uitstoot van broeigassen te stoppen. Vooral in Duitsland zijn al goede resultaten behaald met de teelt van lisdodde.

Dit project is te volgen via de eigen website van het Innovatie Programma Veen.

 

Veengroei
© Bas van de Riet
Vergelijking met en zonder veenmosstekjes
cover magazine 1 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven