Nieuwe toekomst Buitenplaats Huys ten Donck

Project
Huys ten Donck
© Roel van Gerwen

Eeuwenoude buitenplaats krijgt duurzame toekomst

De buitenplaats Het Huys ten Donck is al 278 jaar verbonden aan de familie Groeninx van Zoelen. Deze Rotterdamse buitenplaats – gelegen op Ridderkerks grondgebied - vormt een indrukwekkend ensemble dat met veel inspanning en liefde in stand wordt gehouden. De familie heeft al die tijd grote offers gebracht om hun geliefde bezit vitaal en levend te houden. Door te investeren met geld en hard werken, maar ook vooral door hun bezit open te stellen voor anderen, die zich verbonden voelen met de buitenplaats als bestuurder, medewerker of huurder, maar ook als vrijwilliger, bezoeker, ondernemer en donateur.

Toekomstplan voor de buitenplaats

De Stichting Huys ten Donck beheert de buitenplaats. Onderhoud en instandhouding van een buitenplaats brengt grote kosten met zich mee. De stichting zoekt daarom mogelijkheden voor ontwikkeling van duurzame inkomsten met nieuwe functies voor de gebouwen op het terrein. Zoals het terugbouwen van een orangerie die verhuurd kan worden voor bruiloften en andere gelegenheden. De stichting heeft Natuurlijke Zaken benaderd met de vraag om ze daarbij te ondersteunen met een ontwikkelstrategie en deze tot uitvoering te brengen.

De ontwikkelstrategie is verdeeld in 3 onderdelen:

  1. Restauratie van het hoofdhuis en interieur, het koetshuis, het tiendgebouw en het historisch groen (rijksmonumenten).
  2. Herbestemming door aanbouwen aan de bestaande bebouwing.
  3. Buitendijkse ontwikkeling met een woningbouwlocatie en een getijdenpark aan de rivier. 

Een ander deel van het toekomstplan is het aanpassen van de juridische structuur en professionaliseren van de fondsenwerving. En – misschien wel het meest belangrijke – het maken van een alomvattend verhaal over de buitenplaats dat een breed publiek verbindt met de Donck.

Park bij Huys ten Donck
© Catharina Groeninx van Zoelen
Het park bij Huys ten Donck

Aanpak

De begeleiding van deze projecten is in handen van onze adviseur Roel van Gerwen. Hij heeft als programmamanager een overzichtelijk plan gemaakt voor de stichting met een financieel model en een duidelijke planning tot 2023. Het bestuur van de stichting krijgt hiermee meer overzicht en focus op de aanpak voor een duurzame toekomst van de Donck.

Uitvoering project

Voor de uitvoering van projectonderdelen zijn experts ingehuurd, met specifieke kennis op hun eigen vakgebied. Zij houden zich onder andere bezig met de herontwikkeling van de buitenplaats die bestaat uit een binnendijks en een buitendijks gedeelte. De buitenplaats ligt aan de Nieuwe Maas op een zandterp/donk in de polder Nieuwe Rijperwaard. Op het buitendijkse deel wordt momenteel een historisch haventje aangelegd, de woningbouw en het getijdenpark vergen een lange adem en zullen rond 2025 worden gerealiseerd. De woningen worden onder erfpacht verkocht, zodat er duurzame inkomsten ontstaan om de buitenplaats mee in stand te kunnen houden.

Financiering

Voor de restauratie van het hoofdhuis, koetshuis, tiendgebouw en historisch groen is een subsidie ontvangen van € 2 miljoen en de Provincie Zuid-Holland heeft €730.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie. Bij de herbestemming komen de inkomsten uit verhuur van kantoorruimten en ruimten voor het organiseren van bruiloften, feesten en bijeenkomsten.

Roel van Gerwen

Functie

Projectleider

Roel van Gerwen is programmamanager van het Innovatie Programma Veen en als landschapsarchitect heeft hij een adviserende rol bij landschappelijke inpassingen van bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

Neem contact op
Roel van Gerwern
© Cees de Jonge
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?