Landschapstoets voor gemeente Castricum

Project
Zeerijdsdijkje castricum
© Menno Schaefer

De gemeente Castricum krijgt regelmatig omgevingsvergunningsaanvragen die alleen kunnen worden toegekend als de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast. Voor archeologie en de wet Natuurbescherming zijn de regels duidelijk omschreven. Voor effecten op cultuurhistorie of landschap is dit minder duidelijk. De gemeente Castricum had behoefte aan een organisatie die een dergelijke landschapstoets snel en tegen relatief geringe kosten (omdat deze worden doorberekend aan de aanvrager) kan leveren.

Voordelen Natuurlijke Zaken

Het landschap rond de gemeente Castricum kennen wij goed. En op grote schaal als het gaat over het ontstaan en geschiedenis van een gebied, maar ook op kleine schaal als het gaat om karakteristieken van erven en beplanting. Wij adviseren soms kleine aanpassingen aan de ingreep die u wilt doen als voorwaarde voor vergunningverlening; of wijzen op andere zaken die het proces nog kunnen belemmeren (aardkunde, archeologie). Het proces kan hierdoor door zowel aanvrager als gemeente snel worden doorlopen.

Aanpak

Wij hebben voor de provincie Noord-Holland de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Laag-Holland in kaart gebracht. Ook hebben we de kernwaarden van erven in de gemeente Castricum in kaart gebracht. Dit gebruiken we bij het toetsen van de lanschappelijke waarden. Voor de natuurlijke waarden gebruiken we de flora- en fauna-gegevens die beschikbaar zijn. Op deze manier kan een omgevingsaanvraag snel worden getoetst.

Met ons advies in de hand kan de gemeente Castricum ervan op aan dat de kwaliteit van het landschap in de gemeente gewaarborgd blijft, terwijl tegelijkertijd ontwikkelingen mogelijk blijven.

Meer weten? Neem contact op met Nicky Schuurman.

Nicky Schuurman

Functie

Projectmedewerker

Nicky Schuurman is gespecialiseerd in cultuurhistorisch onderzoek en het maken van (erf)inrichtingsplannen. Op het gebied van ruimtelijke ordening houdt zij zich ook bezig met bestemmingsplannen.

Neem contact op
Nicky Schuurman
© Cees de Jonge
cover magazine 1 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven