Landschappelijke inpassing zonneweide Tripkouw 

Project
Zonneweide bij Tripkouw in Westfriesland

Zonneweide vlakbij dorpskern

In het Westfriese Midwoud ligt zonneweide Tripkouw. Natuurlijke Zaken maakte in opdracht van de HVC-groep het landschapsplan om de zonneweide goed in te passen in de omgeving. De vraag die Natuurlijke Zaken werd gesteld: ontwerp een plan voor landschappelijke inpassing van de zonneweide, zonder dat het de authentieke uitstraling van het Westfriese landschap aantast.  

Tijdelijke bestemming 

De locatie had oorspronkelijk een woningbouwbestemming. De gemeente Medemblik besloot om er voorlopig geen nieuwe woningen te bouwen, maar de plek tijdelijk voor 20 jaar te benutten voor het opwekken van duurzame energie: 16.000 zonnepanelen die groene stroom leveren aan zo’n 2.000 huishoudens. Het plan voor de zonneweide werd positief ontvangen bij de omwonenden. De inwoners uit de omgeving werden in staat gesteld mee te participeren in de exploitatie van de zonneweide

Het ontwerp  

Natuurlijke Zaken maakte een inpassingsplan, met oog voor het bevorderen van de natuur en recreatie in en rond de zonneweide. De zonneweide grenst aan drie zijden aan bebouwing, wat een zorgvuldige inpassing nog belangrijker maakt. Het historisch lint met stolpboerderijen is vrijgehouden van zonnepanelen en dit gebied is ingericht als openbaar groen voor de bewoners. In plaats van hekwerken om de zonneweide zijn bestaande waterlopen verbreed en nieuwe waterlopen gegraven, voorzien van natuurvriendelijke oevers met rietkragen. Met de vrijgekomen grond zijn dijkjes opgeworpen om de onderstellen van de panelen uit het zicht te halen. Daardoor is vanaf het lint het zonneveld minder zichtbaar. 

Vanaf het dorp is het achterliggende polderlandschap nog steeds zichtbaar. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de afstand van het zogenaamde historisch lint ten opzichte van het dorp van 100 meter. Tussen de panelen is ruimte om schapen te laten grazen. Langs de zonneweide is een nieuwe boezemvaart aangelegd voor de waterrecreatie met natuurvriendelijke oevers, riet, een dijkje en een voet en fietspad.  

Voorbeeldontwerp 

Mooi Noord-Holland, provinciale welstandsorganisatie voor landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie, heeft ons ontwerp uitgeroepen tot voorbeeldontwerp voor landschappelijke inpassing van zonneweides.  

Visieontwikkeling op duurzame energie 

Samen met vier andere maatschappelijke organisaties heeft het Landschap in 2019 een gezamenlijke koers bepaald: de organisaties (Natuurmonumenten, het Goois Natuurreservaat, de Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland) vinden dat de transitie naar duurzame energie noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Vanuit die visie zijn twee kaarten ontwikkeld die laten zien welke zoekgebieden wel en niet acceptabel zijn voor zonne- en windenergie. Zo worden weidevogelleefgebieden, natuurgebieden en het IJsselmeer ongeschikt geacht voor duurzame energiewinning.  Lees meer over onze visie op duurzame energie. 

Roel van Gerwen

Functie

Senior Projectleider

Roel van Gerwen is programmamanager van het Innovatie Programma Veen en als landschapsarchitect heeft hij een adviserende rol bij landschappelijke inpassingen van bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

Neem contact op
Roel van Gerwern
© Cees de Jonge
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven