Herstel broedeilanden Amstelmeer

Project
Vogeleiland in Amstelmeer / Dutchphoto
© Dutchphoto

Hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels

In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland voeren wij samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf de zomer 2021 een indrukwekkend duurzaam project uit. Eerdere vogeleilanden zijn deels weggeslagen, maar die gaan we weer herstellen. Ondiep geworden vaarwegen worden uitgebaggerd. De vrijkomende bagger wordt hergebruikt voor inrichting van de eilandjes bij De Verzakking en Moeraseiland als hoogwatervluchtplaats en broedeiland voor wadvogels. Omwonenden en gebruikers van het Amstelmeer zijn in het begin van 2021 al geïnformeerd over onze plannen in het Amstelmeer. 

Baggeren vaarwegen

Het Hoogheemraadschap baggert op twee plaatsen de vaarweg Van Ewijcksluis-De Haukes weer op diepte. Tijdens het baggeren blijft de vaarweg beschikbaar. Daarnaast wordt bij de aanbesteding gelet op omgevingshinder zoals geluid en persleidingen door het meer. 

Broedeilanden in het Amstelmeer
© Peter Veldt
Visualisatie eilanden Amstelmeer

Hergebruik bestaande eilandjes

De bestaande eilandjes in het Amstelmeer gaan we inrichten met de bedoeling wadvogels  binnendijks een beschermde omgeving te bieden. Vogels kunnen hier verstoringsvrij rusten, broeden en foerageren. De eilanden in het Amstelmeer liggen er al, maar zijn in de loop der tijd weggespoeld. De contouren van die eilanden hergebruiken we. We maken daarbij gebruik van bagger dat vrijkomt in de vaargeul die HoogHeemraadschap Hollands Noorderkwartier uitbaggert. Het gaat om schone brakke bagger. Dit vormt een nuttige, duurzame en maatschappelijk verantwoorde toepassing. Dit biedt kansen om werk met werk te maken en kosten te besparen. De eilanden worden zo een belangrijk toevluchtsoord voor wadvogels. Het inrichtingsplan voor het Amstelmeer is gemaakt door de adviseurs van Natuurlijke Zaken.

Amstelmeer, toevluchtsoord voor vogels

Wij verwachten dat de vogels met vele duizenden de eilandjes weer weten te vinden. Het Amstelmeer is cruciaal voor wadvogels bij hoog water op het wad. Balgzand, het deel van de Waddenzee dat direct aan de andere kant van de dijk ligt, is namelijk de drukste luchthaven van Noord-Holland voor vogels. Talrijke vogels zoeken hier naar voedsel. Bij hoog water moeten al deze vogels uitwijken. Het Amstelmeer is daarvoor dé aangewezen plek in de directe omgeving. 

Planning

De werkzaamheden in het Amstelmeer starten in de zomer van 2021. Wij verwachten dat de ingerichte eilanden eind 2022 helemaal klaar zijn.

Wij & Wadvogels

Het project in het Amstelmeer is een project van Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een activiteit van ‘Wij & Wadvogels’. In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Cover magazine 4 2021

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven
Wildrijk in de herfst

Ons nieuwe magazine is uit!

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. In deze editie lees je onder andere over onze eerste aankoop, meer dan 80 jaar geleden, het Wildrijk. Benieuwd? Vraag dan eenmalig gratis ons magazine aan.