Herinrichting Baanpark

Project
Baanpark Schagen
© archief gemeente Schagen

Moderniseren van park in gemeente Schagen

Bij aanleg van een park vormen de technische voorzieningen vaak de grootste kostenpost. Terwijl in het Baanpark juist de grootste opgave zat in het toegankelijk maken (en houden!) van de paden. Uitdaging was om de door de bewoners gewenste uitstraling en beoogde functie van het park te vertalen naar een padenstructuur die dat nagestreefde beeld ondersteunde en paste binnen het beschikbare budget. Met een bevlogen lezing van onze collega van Betrekken bij Groen over de 'andere gebruikers' van het park werd draagvlak gecreëerd om het vergroten van de belevingswaarde juist grotendeels in ecologische toevoegingen in het park te zoeken.

Baanpark
© archief gemeente Schagen

Aanpak

We zijn aan de slag gegaan met het laten zien van referentiebeelden voor het tastbaar en concreet maken van wensen en eisen van bewoners. Er is een lezing gegeven over de ecologische betekenis van het park en er is een schetsontwerp (voorlopig ontwerp) gemaakt met ruimtelijke opties. Het definitieve ontwerp is gemaakt in samenwerking met de gemeente Schagen en HB Advies uit Alkmaar. De technische uitwerking en de uitvoeringsvoorbereiding is door HB Advies gedaan.

Inbreng Natuurlijke Zaken

Naast de aandacht voor de plekken zijn de randen van het park heel belangrijk. Bloeiende randen met een gevarieerde beplanting en meer geleidelijke randen, waardoor er meer foerageer- en leefgebied voor dieren ontstaat. Ook de waterrand kreeg aandacht, met natuurvriendelijke oevers en drijvende broedeilandjes. Het zijn juist deze ecologische toevoegingen die ook de belevingswaarde van het park hebben vergroot.

cover magazine 1 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven