De gemeente Schagen zoemt

Project
Pluimvoetbij Sonja Goed
© Sonja Goed

Laat de hele gemeente Schagen zoemen!

Onder deze titel brachten wij advies uit aan de gemeente Schagen over het beheer van het groen. Noorderkwartier N.V., verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen, gaf ons de opdracht om een kansenkaart voor biodiversiteit te maken. Noorderkwartier wil graag maatregelen treffen die gunstig zijn voor de biodiversiteit en wilde bijen in het bijzonder.

Inrichtingsschetsen voor meer biodiversiteit

Er zijn door ons voor vijf locaties plannen met een inrichtingsschets gemaakt en één locatie is in 2019 ook ingericht. Dat is gecombineerd met de bouw van een nieuw wijkgebouw in Schagen. Hier zijn boompjes en struiken geplant met verschillende bloeiperioden, een kleine boomgaard aangelegd met verschillende fruitbomen die veel nectar en stuifmeel produceren en het gazon is omgevormd van gazon naar bloemrijk gras. Niet alleen bijen profiteren, ook amfibieën, vogels en zoogdieren hebben baat bij de maatregelen.

Martijn Struijf

Functie

Projectmedewerker

Martijn Struijf houdt zich bezig met de Bijenlinie, diverse projecten in Haarlem, Gezond Natuur Wandelen in Noord-Holland en broedvogel- en weidevogelinventarisaties. Ook geeft hij excursies en presentaties en zet zich in voor de bescherming van weidevogels. Zijn kennis behelst - maar beperkt zich niet tot – zoogdieren, vogels, reptielen en insecten. Met specifieke vragen over dassen, otters, muskusratten, dagvlinders, BIJvriendelijke maatregelen en het aanleggen van broeihopen voor ringslangen kun je bij Martijn terecht.

Neem contact op
Martijn Struijff
© Cees de Jonge
Cover magazine 3. LNH

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

Naar boven