Creatie van nieuwe duinnatuur bij Den Helder

Project
Plan voor nieuwe natuur bij Den Helder
© Landschap Noord-Holland

Een ontwerp dat stad en duinen met elkaar verbindt

De gemeente Den helder vroeg Natuurlijke Zaken om een plan te maken voor nieuwe natuur op een sportcomplex tussen de wijk Nieuw-Den Helder en de Grafelijkheidsduinen. De uitdaging was in samenspraak mèt de inwoners van Den Helder hier een duinlandschap te creëren op voormalige voetbalvelden. Met mooie natuur, schoon water en spannende routes.

Wij zagen vooral een uitdaging in het van maken toegankelijke natuur, met grote grazers tot bijna in de voortuin van de woningen. Voor het gebied Streepjesberg investeert de gemeente in de planvorming optimaal in biodiversiteit en verbinding tussen de wijk Nieuw-Den Helder en de duinen. Een gebied waar alle inwoners van Den Helder kunnen genieten van een natte duinvallei.

Aanpak en inrichting

Op basis van schetssessies is een samengevat schetsontwerp gemaakt, dat na feedback van de gemeente is bijgewerkt naar een definitief ontwerp. Het ontwerp is onderdeel van een groter plan voor dit gebied, dat met bewoners tot stand is gekomen: een duidelijke zonering tussen wijk, hondenuitlaatgebied, natuurreservaat en strand met intensieve recreatie.

Genieten van hoge natuurwaarden

Het gebied wordt ingericht als natte duinvallei, dat behalve aantrekkingskracht op bezoekers ook aantrekkelijk is voor vogels en insecten. Door de bijzondere hydrologie in het gebied te benutten zal een interessant landschap ontstaan met hoge natuurwaarden, met onder andere kranswierwater, vochtige duinvallei, kruidenrijk grasland en open duin. Over de dijkjes kun je wandelen om van de natuur te genieten. De toegangshekken naar het bestaande duingebied komen dichter bij de wijk. De runderen die de duinen grazen komen daardoor tot aan de woonwijk: natuur in de voortuin!

Het beheer vormt een belangrijk aandachtpunt in de opgave, het gebied moet namelijk met beperkte middelen beheerd worden (SKNL). Door natuurlijke processen het gebied verder te laten vormen, kan met langdurig beheer naar een eindsituatie worden gewerkt. 

Roel van Gerwen

Functie

Senior Projectleider

Roel van Gerwen is programmamanager van het Innovatie Programma Veen en als landschapsarchitect heeft hij een adviserende rol bij landschappelijke inpassingen van bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

Neem contact op
Roel van Gerwern
© Cees de Jonge
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M4 2023 liggend

Benieuwd naar ons magazine?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.