Bodemdaling veenweiden - Innovatie Programma Veen

Project
IPV
© Walter Menkveld

Innovatieprogramma Veen - reductie bodemdaling 90%

Met het Innovatieprogramma Veen (IPV) proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering. De doelstelling is reductie van bodemdaling met 90% door middel van rendabele landbouw. In de polder Zuiderveen bij Assendelft zijn demonstratievelden aangelegd waar de teelt van lisdodden en azolla wordt getest.

Het Innovatie Programma Veen


Centraal in het IPV staat de vraag: Hoe kun je de bodemdaling tegen gaan, en toch economisch rendabele agrarische bedrijven in Laag-Holland een toekomst geven? Het Innovatie Programma Veen gaat mogelijke oplossingen in de praktijk testen in het gebied, waarbij het streven is de bodemdaling met 90% te beperken. Binnen het programma wordt ook gekeken naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de uitstoot van broeikasgassen, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap. Het IPV is een programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van deze aangepaste bedrijfsvoering worden op de voet gevolgd. In het programma werken B-ware, Wageningen University & Research (WUR) en Natuurlijke Zaken samen. De WUR onderzoekt wat deze alternatieve vorm van landbouw betekent voor het bedrijfsresultaat. B-ware onderzoekt de effecten op de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen en Natuurlijke Zaken onderzoekt de effecten op natuur en landschap. Marktketenvorming en effecten op beleid lopen ook in de onderzoeken mee.

Het Innovatieprogramma Veen heeft een eigen website. Daar kunt u alle informatie over het programma, de onderzoeken, nieuws en feiten vinden.

Meer weten? U kunt ook contact opnemen met de programmamanager van het IPV Roel van Gerwen.

Naar website programma

Roel van Gerwen

Functie

Senior Projectleider

Roel van Gerwen is programmamanager van het Innovatie Programma Veen en als landschapsarchitect heeft hij een adviserende rol bij landschappelijke inpassingen van bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

Neem contact op
Roel van Gerwern
© Cees de Jonge
cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M4 2023 liggend

Benieuwd naar ons magazine?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.