Amsterdam Wetlands - projecten

Ilperveld vanuit de lucht
© Niels Hogeweg

Eerste projecten van start

De eerste praktijkexperimenten en projecten van het programma Amsterdam Wetlands zijn voorjaar 2021 gestart. In het Ilperveld bij Landsmeer wordt kennis en ervaring opgedaan met groeiend veen als klimaatbuffer, bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer starten werkzaamheden voor een betere natuur in en rondom het water en voor het hele gebied wordt onderzocht hoe natuur en landschap beter te bezoeken en ervaren zijn. Later dit jaar volgen het project Weidevogelimpuls in het laaggelegen weidevogelgrasland in het Wormer- en Jisperveld en het project Historisch veen en weidevogels in Waterland-Oost.

De vijf genoemde projecten vallen onder het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland Laag Holland; een intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie Noord-Holland, gemeenten, landbouworganisaties en terreinbeherende organisaties in het gebied Laag Holland.

Veenherstel Ilperveld

In het Ilperveld bij Landsmeer ligt de nadruk op het vergaren en delen van kennis over (water)maatregelen voor veenherstel. Door schoon water vast te houden gaat veen groeien en verbeteren de omstandigheden voor moerasplanten en soorten zoals de purperreiger. Daarnaast wordt bodemdaling tegengegaan en reduceren we C02. De ambitie van Landschap Noord-Holland is om hier tot 2024 tenminste 50 tot 100 hectare groeiend veenmos te realiseren en dit op termijn uit te breiden tot 300 hectare. Concreet resultaat is een inrichtingsplan voor het gebied met afspraken over beheer en monitoring, waarvoor overleg met de agrarische sector noodzakelijk is.

Amsterdam Wetlands - veenherstel Ilperveld
Ilperveld

Verbeteren biodiversiteit Alkmaarder- en Uitgeestermeer

In het natuur- en recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer neemt het gelijknamige recreatieschap maatregelen om de biodiversiteit van de onder- en bovenwaterwereld te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de waterbodem lokaal te verdiepen of te verhogen in combinatie met het maken van natuurvriendelijke oevers. Variatie van de waterdiepte leidt tot een grotere biodiversiteit onder water. Daarnaast wordt onderzocht hoe meer samenhang kan ontstaan tussen de oevers en het meer. Ook de verbetering van de zwemlocatie Dorregeest maakt onderdeel uit van dit plan.

Projectleider: Jan van der Meij, Recreatie Noord-Holland
jvandermeij@recreatienoordholland.nl of 06 28 09 54 90

Amsterdam Wetlands - Alkmaardermeer
Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Recreatief programma

Recreatie Noord-Holland gaat onderzoeken op welke plekken nieuwe fiets-, wandel- of vaarverbindingen en recreatievoorzieningen het gebied aantrekkelijker kunnen maken voor bewoner en bezoeker. Het streven is om de komende drie jaar zichtbare resultaten te realiseren zoals bijvoorbeeld nieuwe verbindingen of voorzieningen als aanlegsteigers. Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer maakt het gebied toegankelijker voor bezoekers. Daarom wordt aangesloten op het proces om stationsgebouwen en -omgevingen te ontwikkelen tot aantrekkelijke vertrekpunten voor een verkenning van de natuur in de omgeving.

Projectleider: Alex Rohof, Recreatie Noord-Holland
arohof@recreatienoordholland.nl of 06 50 47 82 91

Amsterdam Wetlands - Recreatie
© Klaas Ros
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?