Amfibieënpoel bijna klaar dankzij vrijwilligers 

Project
Paddenpoel Schoorl Bergen

Creatie nieuwe voortplantingsplek

De paddenwerkgroep Schoorl nam het initiatief om bij de doorgaande duinweg tussen Bergen en Schoorl een veilige oversteek te creëren voor amfibieën. Deze groep van 22 vrijwilligers is al jaren bij ons aangesloten voor advies en het lenen van gereedschap. De groep koesterde al lang een wens voor aanleg van een poel en diende een aanvraag in bij het Betrekken Bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. De honorering volgde snel!  

Waarom nodig?

Natuurlijk zijn er tunnels, is gaas gespannen en zetten vrijwilligers met alle liefde de amfibieën over met emmers van half februari tot eind april. Maar bij een deel van de weg zijn tunnels niet mogelijk. Hierdoor kunnen de padden na het verlaten van hun winterverblijfplaats in de duinen niet bij hun lagergelegen voortplantingswater komen aan de andere kant van de weg. Bovendien zijn daar ook bouwplannen waardoor het voor veel padden extra lastig wordt. 

Pad op de weg
© Wil Doorn-Meijne

Aanpak project

Natuurlijke Zaken boog zich over dit dilemma. Zij verzorgden het advies en ontwerp van de paddenpoel, diende de vergunningsaanvraag in en stelden een werkplan op voor de realisatie.  Op het weiland naast de weg aan de duinenzijde wordt nu een nieuwe poel van 200 m2 gegraven zodat padden, kikkers en watersalamanders wel de mogelijkheid krijgen om zich voort te planten. Aan een belangrijke voorwaarde werd voldaan: de eigenaar van het weiland stond er positief tegenover. Martijn Struijf van Natuurlijke Zaken: “We hopen dat de paddenpoel de komende jaren gebruikt gaat worden als nieuw voortplantingsgebied en de dieren niet meer de neiging hebben om de weg over te steken.” 

En het mes snijdt aan twee kanten, want ook voor de vrijwilligers is de drukke weg een gevaarlijke plek om de padden te helpen met oversteken. Er wordt hard gereden en de berm is erg smal waardoor het gevaarlijk is om in het donker langs de weg naar padden te zoeken. 

Padden onder water
© Nico van Kappel / Buiten-Beeld

Natuurlijke oplossing

De poel is nu bijna af. Hiermee creëren we nieuwe mogelijkheden voor amfibieën zoals gewone pad, bruine en groene kikker, kleine watersalamander en mogelijk ook voor rugstreeppad (rode lijst soort). Hier kunnen ze zich veilig voortplanten. Martijn: “Je noemt dit ook wel een ‘natuurlijke oplossing’ die mooi past in het landschap, die tegelijk veel duurzamer en goedkoper is in plaats van de aanleg van een paddentunnel.” 

Meer soorten profiteren

Annika Langeveld Team Betrekken bij Groen: “We zijn blij dat de vrijwilligers het initiatief hebben genomen, want de winst voor de natuur is groot. Op deze mooie plek gaan ook andere soorten van de poel profiteren zoals planten, insecten (vlinders en libellen) en verschillende soorten vogels. En de grondeigenaar gaat de poel in toekomst onderhouden en dat is fijn.” 

cover M4 2023

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute. 

 

Naar boven
M4 2023 liggend

Benieuwd naar ons magazine?

Als je liefhebber bent van natuur mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen.