Advies erfinrichting melkveebedrijf Uitgeest

Project
Melkveebedrijf Uitgeest voor ervenconsulent

Advies inrichting historische erven

Een van de diensten van Natuurlijke Zaken is het geven van advies over aanpassingen of veranderingen op historische erven. Het uitgangspunt hierbij is altijd het behoud en/of het versterken van landschappelijke kwaliteiten. In samenwerking met de ervenconsulent (Mooi Noord-Holland) kijken we naar mogelijkheden voor eigenaren van een boerenbedrijf of boerenerf binnen het beleid van een gemeente.

Advies melkveehouderij Uitgeest

Voor een melkveebedrijf in Uitgeest dat haar bedrijf en haar bedrijfsgebouwen wil uitbreiden, hebben wij een een advies uitgebracht. Het bedrijf ligt namelijk in een kwetsbaar en historisch gebied, het stroomgebied van het Oer-IJ en in de directe omgeving van de Stelling van Amsterdam. Het plan van het melkveebedrijf bestond uit het samenvoegen van twee bedrijven, op één locatie. Het bouwen van een nieuwe stal was daarin een onderdeel. Deze uitbreiding tast echter ook het open landschap aan. Wij hebben gekeken en advies gegeven over de vraag op welke manier de uitbreiding van het melkveebedrijf op de locatie toch gerealiseerd zou kunnen worden. 

Uitgebracht advies

Na bezoek van één van onze experts enerzijds geadviseerd om een heldere eenheid op het erf te realiseren, zodat de omgeving niet al te veel werd aangetast. Anderzijds is juist gezocht naar het verbeteren van die zichtbaarheid vanuit de omgeving. Belangrijk aspect daarbij is dat er sprake moet zijn van een kwaliteitsverbetering van het omliggende landschap.

Bindende adviezen

Uiteindelijk hebben wij vier bindende adviezen uitgebracht:

  1. een deel van de bebouwing wordt ingepakt in een boomgaard;
  2. de gevels van de (nieuwe) bebouwing op het erf dienen als één ontwerp te worden aangeboden; 
  3. de inundatiekade (een belangrijk historisch en landschappelijk element op het erf) wordt hersteld, net als de knotwilgenrij en;
  4. de westzijde van het erf wordt ingepakt met inheems struweel.

Als niet bindend advies is meegenomen: het zichtbaar maken van de historische kreekrug in het landschap door het aanpassen van het maaibeleid. Dus later in het jaar maaien en bloemen en kruiden de kans geven om te groeien. Dit komt niet alleen ten goede van de biodiversiteit, maar maakt ook een prachtig stukje landschap zichtbaar voor bijvoorbeeld wandelaars in het gebied.

Plattegrond melkveebedrijf uitgeest
Plattegrond melkveebedrijf Uitgeest met geschetste uitbreiding

Nicky Schuurman

Functie

Projectmedewerker

Nicky Schuurman is gespecialiseerd in cultuurhistorisch onderzoek en het maken van (erf)inrichtingsplannen. Op het gebied van ruimtelijke ordening houdt zij zich ook bezig met bestemmingsplannen.

Neem contact op
Nicky Schuurman
© Cees de Jonge
Noord-Hollands Natuurfonds
© Menno Schaefer

1 miljoen m2 natuur erbij in Noord-Holland

Te vaak verliezen we onze groene omgeving. Het is tijd om de natuur in Noord-Holland meer ruimte geven. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk veilig voor de toekomst.

Naar boven
Magazine cover

Ons nieuwe magazine is uit!

Ben je liefhebber van natuur? Kom je vaak buiten en vind je het leuk om nieuwe dingen te ontdekken? Vraag eenmalig gratis ons magazine aan. In ons nieuwe magazine lees je alles over de bescherming van weidevogels in Noord-Holland.