Aanleg wandelbrug Castricum

Project
Bloemrijk gasland
© Henk van Bruggen

Natuur wordt toegankelijk met wandelbrug over Schulpvaart

Aan de noordkant van het dorp Castricum ligt een prachtige waterberging. Een gebied dat bestaat uit bloemrijke weiden waar onder andere in het voorjaar bijzondere orchideeën zijn te vinden en waar het stikt van de vogels. Vlakbij de woonhuizen broeden zelfs weidevogels. Langs het natuurgebied, dat ons eigendom is, willen we een wandelpad aanleggen. Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar met plaatsing van de wandelbrug over de Schulpvaart kunnen we wandelaars toch van de omgeving laten genieten.  De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een wandelbrug is inmiddels (februari 2021) door de gemeente Castricum verleend. Echter niet iedereen is het eens met de verlening van deze vergunning. Het is dus nog onzeker of het project door gaat. Het indienen van bezwaarschriften is namelijk nog mogelijk.

Voor en tegenstanders

Als eigenaar van het gebied zijn wij voorstander van dit project. Enerzijds omdat we de natuurwaarden van de Schulpvaart en haar omgeving willen versterken. Anderzijds, omdat wij  natuurbeleving en ontspanning in dit bijzondere gebied graag faciliteren. De hier levende planten en dieren mogen op geen enkele manier hinder ondervinden van wandelaars en/of werkzaamheden bij uitvoering van het project.

Hoe gaat het gebied er uit zien?

Het gebied wordt met een parallel lopend hekwerk afgescheiden van de rest van het gebied. Op initiatief van de gemeente Castricum wordt een wandelpad aangelegd, dat de aanwezige landschappelijke structuur langs de meest westelijke sloot volgt. De brug is de laatste schakel in een wandelrondje langs de Schulpvaart. Binnen het project zijn belangrijke afwegingen gemaakt. Als natuurorganisatie willen we dat gebieden toegankelijk zijn, maar nooit ten koste van kwetsbare natuur. Dus is er goed gekeken naar de gevolgen van dit project voor het landschap, de biodiversiteit en de cultuurhistorische en archeologische waarden. In het ontwerp is daarmee ook rekening gehouden.

De gekozen brug

Om te voorkomen dat fietsers en scooters gebruik gaan maken van de brug is er gekozen voor een zogenaamde kippenbrug. Een kippenbrug is een smalle brug met traptreden en een leuning aan één zijde. Dit type brug is door het ontwerp niet geschikt voor fietsers of scooters. Op dit moment zijn we nog aan het nadenken over een extra maatregel om de toegang tot de brug voor fietsers en scooters te ontmoedigen. Dat zal een klaphek of een overstaphek worden. Ook kijken we naar maatregelen om het wandelpad zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor fietsers en scooters.

Stichting Oer-IJ brugleuning

Stichting Oer-IJ is blij met het initiatief voor de plaatsing van een wandelbrug. De stichting wil graag de waarden van het Oer-IJ landschap, zoals natuur en cultuurhistorie, bij bewoners en bestuurders onder de aandacht brengen als waardevol leefgebied. Jos Teeuwisse (Stichting Oerij) "Doorgaans vinden mensen hun omgeving waar zij wonen ‘heel gewoon’ en realiseren zij zich niet hoe bijzonder en waardevol hun leefgebied is. Wij zijn van mening dat we mensen bij de waarden van hun omgeving moeten betrekken om ze bewust te maken van de noodzaak om ‘weerloze’ waarden te beschermen. Een uitstekende manier om de aandacht te vestigen op het Oer-IJ-gebied is in dit geval het ontwerp van een bijzondere brugleuning die in bamboe wordt uitgevoerd. Toen wij hoorden dat Landschap Noord-Holland en de gemeente bezig waren met een brug over de Schulpvaart, hebben we het idee van de ‘Oer-IJ-brugleuning’ direct bij hen aangekaart. De Schulpvaart ligt immers in de bedding van een voormalige Oer-IJ-geul. Beide initiatiefnemers waren direct enthousiast over ons idee. Wij zijn nu bezig om fondsen te werven om dit eerste voorbeeld van die bijzondere brugleuning ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.”

Dirk Sybenga

Functie

Projectleider

Sinds september 2018 is Dirk projectleider Natuur- en Cultuurtechniek bij Natuurlijke Zaken. Daarvoor heeft hij bij diverse organisaties gewerkt aan de realisatie van multidisciplinaire projecten op het gebied van natuur-, cultuur- en civiele techniek. Deze ervaring zet hij met veel energie in voor het mooier maken van Noord-Holland.

Dirk Sybenga
© Cees de Jonge
cover magazine 1 2022

Maak gratis kennis met ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen uit het veld. Inclusief fiets- of wandelroute.

 

Naar boven
Zevenstippelig Lieveheersbeestje / Henk van Bruggen

Ontvang gratis ons magazine

Ben je liefhebber van natuur? Dan mag je ons magazine niet missen. Met de mooiste natuurfoto's, opvallende weetjes over dieren én verrassende achtergrondverhalen. Benieuwd?