Zandpolder Luilekkerland voor vogels

Nieuwe natuur achter de duinen

Foto Koos Leek

Aanleg van de Zandpolder ecologische verbinding (1)

De Zandpolder werd in 2012 aangelegd en is een natuurlijke schakel tussen de Noordduinen en het Nollenland van Abbestede. Planten en dieren kunnen zich zo makkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen. De 6 hectare, jarenlang gebruikt voor de teelt van bollen, werd afgegraven. Nu hebben zich zelfdzame planten gevestigd. Vanaf de Duinweg heeft u een prachtig uitzicht.

Luilekkerland voor steltlopers (2)

Eind 2013 volgde 8 hectare grond ten noorden van de Karnemelkplaats. Het gebied werd ingericht voor steltlopers en steenlopers en scholeksters, vogels die voorheen voedsel vonden op de strekdammen van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Veilig broedgebied voor sterns en plevieren (3)

In de zomer van 2015 toverden we een bollenakker om tot een nat natuurgebied. Het gebied is 3 hectare groot en bestaat uit ondiep water en broedeilandjes voor sterns, plevieren en kluten. Een schrikdraadje bij de sloot rond het perceel moet voorkomen dat vossen de nesten van de broedvogels verstoren. De plassen en slikranden trekken allerlei watervogels aan die langs de kust trekken tussen winter- en zomerverblijf. Zij kunnen in het gebied op krachten komen. Direct na de aanleg werden al veel steltlopers, eenden en reigerachtigen waargenomen. Vanaf de omliggende wegen zijn de vogels goed te zien. 

Toekomst

In het gebied zijn nog meer kansen voor de natuur. Deze worden uitgewerkt in een gebiedsvisie voor de Zandpolder.

Kaartje Paul Mouwes

Impressies van het werk

Zandpolder fase 2 een jaar na aanleg.

Zandpolder fase 3, direct na aanleg.

Bouwbord bij fase 2. Foto's René Houtwipper.

Terreinen

Bij het gehucht Abbestede ligt zomaar een stuk leuk golvend duinland tussen de...
Een lang gerekte strook duinen. Deze duinen zijn bekend vanwege de...