Verbetering paden in De Helderse Duinen

Ruimtelijke kwaliteit

In opdracht van Landschap Noord-Holland is aannemer Hans van Muijen half februari 2015 begonnen met werkzaamheden aan de padenstructuur in De Helderse Duinen. Voor de start van het broedseizoen in maart moet het werk klaar zijn. Na het broedseizoen zal de aannemer nog enkele deelprojecten uitvoeren. Er kan tijdens het werk voor wandelaars en fietsers enige overlast optreden.

Meer rust

Zo wordt bij de strandslag Falga de kruising van het voetpad en het doorgaande fietspad veiliger gemaakt. Onder meer door naast het fietspad een voetpad aan te leggen. In de duinen bij strandslag Duinoord verandert er wat aan de padenstructuur, omdat daar in de loop van de jaren een wirwar van paadjes is ontstaan. Wandelaars zullen daardoor meer rust ervaren en diverse vogels, zoals de tapuit, hebben straks meer kans om veilig te broeden.

Benutten meerwaarde

Het werk is onderdeel van een kwaliteitsverbetering in het duingebied bij Den Helder. De provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld aan het recreatieknooppunt De Helderse Vallei, Landschap Noord-Holland en aan de gemeente Den Helder. Om zo samen, in het kader ‘Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland’ te werken aan het versterken van de kwaliteit in deze gebieden. En zo de waarde die het gebied al heeft voor bezoekers, zowel uit eigen stad als uit de regio, op natuurlijk, recreatief en economisch vlak nog meer te benutten.

Borden, ingang en routes

In februari is de gemeente bijvoorbeeld het project Routenetwerk Donkere Duinen gestart. Den Helder gaat hier de bankjes vervangen en hekwerken, palen en andere zaken die niet in het bos thuis horen verwijderen. Daarnaast wordt de plek van het voormalige hertenkamp en de hoofdentree opgeknapt. Ook de huidige informatiepanelen bij de strandslagen worden vervangen. Doel van al het werk is een mooier duingebied waar iedereen volop kan genieten van rust en natuur. 

Routes

9,5 km door de Grafelijkheidsduinen, Donkere Duinen en Mariëndal.