Wat kunt u zelf doen?

Help mee de Schoonwatervallei te realiseren

De gemeenten en het Hoogheemraadschap kunnen veel doen, maar ook huiseigenaren en beheerders van een stuk grond kunnen helpen.

Regenwater in bodem infiltreren

Bij de huidige rioolstelsels wordt het regenwater dat valt op straten en stoepen afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallaties. Wanneer het flink regent kan de waterzuivering dit regenwater niet verwerken. Het rioolwater komt dan ongezuiverd in sloten en vaarten terecht. Dit kan voorkomen worden door het regenwater zo veel mogelijk in de bodem te laten infiltreren. "Afkoppelen van regenwater" is op meerdere manieren goed voor de Schoonwatervallei. Er komt minder rioolwater in de vallei, maar er is nog een voordeel.

Zelf helpen

Dorpen als Limmen en Akersloot liggen op strandwallen. Deze liggen iets hoger dan de Schoonwatervallei. Schoon regenwater dat op de strandwal in de bodem dringt, komt ooit ergens in de Schoonwatervallei weer aan de oppervalkte. Dit proces kan iedereen stimuleren door de regenpijp af te koppelen en het water in de bodem te laten zakken. Helpt u mee? Koppel regenpijpen los en laat het water bijvoorbeeld via een vijver in de bodem zakken.

Nadere informatie

Landschap Noord-Holland kan u adviseren over concrete maatregelen voor het afkoppelen van regenwater in uw tuin of erf. Neem hiervoor contact op met Hartger Griffioen.

Partner in projecten: www.hhnk.nl