Publicaties rond veldsymposium

Schoonwatervallei: op weg naar een klimaatbestendige polder

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland organiseerden op 26 juni 2014 het veldsymposium ‘Schoonwatervallei: op weg naar een klimaatbestendige polder’. Daar werd verslag gedaan van een zoektocht mét de gebiedspartners naar nieuwe oplossingen voor het klimaatbestendig maken van de Groot Limmerpolder bij Castricum. Deze zoektocht leverde een kennisdocument en een inspiratieboek op. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.