Introductie

Een natuurlijke klimaatbuffer

De Deltawerken zijn klaar, maar we hebben de strijd tegen het water nog niet gewonnen. Er zijn nieuwe problemen. Nederland daalt en tegelijkertijd stijgt de zeespiegel. Ook het klimaat verandert. Er komen lange droge periodes afgewisseld met hevige buien die kunnen leiden tot overstromingen. De omgeving van Castricum is uitgekozen om daar een natuurlijke klimaatbuffer aan te leggen, de Schoonwatervallei. Dit gebied dient straks als voorbeeld voor andere delen van Nederland.

Door een scala aan kleinschalige maatregelen, veranderen er een aantal wezenlijke dingen. Op deze projectsite vindt u alle informatie.

Vraag gratis de folder op

Dit klimaatbufferproject is (mede) mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zaaknummer: 4.500.000.509. De provincie Noord-Holland maakt de aanleg van waterbergingen mogelijk.

Foto: Henk van Bruggen