De Schoonwatervallei in beelden

Er gebeurde van alles in het veld in de winter van 2012/13. De waterbergingen langs de Schulpvaart werden door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgegraven.

De Diepe Sloot in het Noordhollands Duinreservaat is al opgeknapt door PWN. Alle bagger is afgevoerd en vervangen door schoon zand. De oude duikers zijn er uit en met houtstronken zijn stuwen gemaakt zodat er bovenstrooms meer water wordt vast gehouden dan voorheen. Het peil in de duinen zal gemiddeld op een wat hoger niveau liggen wat de kwel doet toenemen. Ook een aantal zijarmen zijn meegenomen in de opknapbeurt. Direct na de werkzaamheden stroomde er door de flinke regenval al duinwater richting Zeerijdtsdijkje. De bron van de Schoonwatervallei is nu perfect in orde en hopelijk gaan we dat snel merken.

 

PWN haalt begger uit de Diepe Sloot. Foto peter Keesman.

Boomstammen vormen een natuurlijke stuw. Foto Peter Keesman.

Excursies

Omdat het om hun directe omgeving gaat, organiseerde Landschap Noord-Holland een excursie door de Schoonwatervallei met agrariërs.

 

Excursie 22 september 2011

Op 22 september organiseerde Landschap Noord-Holland een excursie voor allerlei betrokkenen naar de Schoonwatervallei. Er werd een bezoek gebracht aan het Zeerijdtsdijkje bij Bakkum, de aan te leggen waterberging langs de Schulpvaart en aan het Oosterveld. Dit ligt ten oosten van Limmen een de Schoollaan.

Projectleider Els Zwartendijk introduceert het project.

Hydroloog Theo Bakker vertelt over de kansen van kwelwater.

Waterplanten duiden op het voorkomen van kwelwater.

Projectleider Neeltje Annink bij HHNK (rechts) vertelt over de waterberging.

Tot slot een drankje midden in het Oosterveld.